آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

تاریخ نقد هنری

 


تاریخ نقد هنری

     این اثر در 105 صفحه، فصل اول کتاب مقدمه ای بر نقد هنری، نوشته کر هیوستون است که در سال 2012 م. توسط انتشارات پیرسون منتشر گردید. در این فصل به ارائه تاریخی از نقد هنری، از قرن 18 م. و ظهور اولین منتقدان هنری مانند دنیس دیدرو گرفته تا تحولات انگلستان در قرن 18 م. و فرانسه در قرن 19 م. و ظهور شیوه های مختلف نقد و منازعات میان آن ها تا اندکی پس از سال 2000 م. پرداخته شده و چهره های متعددی که در این زمینه فعال بوده و آثار مهمی به نگارش درآورده اند معرفی خواهند شد. از منازعات میان نئوکلاسیسیسم و رومانتیسیسم گرفته تا درگیری مکرر میان نقد فرمالیستی و اکسپرسیونیسم انتزاعی آمریکایی همه مورد اشاره قرار می گیرند. روی هم رفته در این اثر به تاریخ نقد در انگلستان، فرانسه و آمریکا در فاصله ای 400 ساله پرداخته خواهد شد و با بسیاری از منتقدان برجسته تاریخ نقد هنری آشنا می شویم.

 


فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم

تولد یک ژانر

ظهور نمایشگاه‏‏های ‏عمومی در فرانسه و انگلستان

آراء ابتدایی در نقد هنری

دیدرو و شبح سانسور

نقد هنری انگلیسی در اواخر قرن 18

سیاست بههمراه انتقام

رومانتیسیسم در برابر نئوکلاسیسیسم

نقد انگلیسی: هزلیت و راسکین

نقد قرن 19 فراتر از پاریس و لندن

توسعه مدرنیسم فرانسوی

ظهور نقد فرمالیستی

پاریس در اوایل قرن 20

نقد اروپایی در میانه دو جنگ

بلوغ نقد آمریکایی

واکنش‏‏های ‏منتقدانه به نمایشگاه اسلحه خانه در سال 1913

اکسپرسیونیسم انتزاعی و هارولد روزنبرگ

آرت نیوز و شاعر ـ منتقدان

کلمنت گرینبرگ و بازگشت فرمالیسم

فرمالیسم دهه 1960 و آرت فوروم

بدیل‏‏های ‏در حال ظهور برای فرمالیسم

سیاست ورود مجدد

نقد فمینیستی اولیه

نئومارکسیسم و اکتبر

ظهور نظریه در نقد هنری

دهه 1980 و جنگ‏‏های ‏فرهنگی

جشنوارهگرایی، جهانی شدن و نقد سازمانی

نقد هنری از سال 2000

نتیجهگیری

 


پیشگفتار کتاب

     تاریخ نقد هنری به‏عنوان یک رشته مستقل مورد توجه زیادی قرار نگرفته و توجه به نقد هنری و تاریخ شکل‏گیری آن اقدامی مفید است. بنابراین فصل اول کتاب مقدمه‏ای بر نقد هنری اثر کر هیوستون که در سال 2013 م. منتشر گردید تقدیم می‏شود. در این اثر، سیری تاریخی از روند ظهور و تثبیت نقد هنری به ویژه از قرن 18 م. ارائه می‏شود که خود را در طول چندین قرن به رشته‏ای قابل توجه بدل کرد و به بررسی و ارزیابی سایر شاخه‏‏های ‏هنری، از نقاشی، پیکرتراشی و معماری گرفته تا نمایش و سینما پرداخته و در این میان بارها دستخوش تحولاتی چه سطحی و چه عمق در حوزه‏هایی از قبیل لحن بیان، قالب نوشتاری، شیوه پرداخت و موضوع مورد بررسی، شد. بحث در ابتدا با ارائه تاریخی کلی از این رشته آغاز می‏شود و پس از اشاره‏ای مختصر به آراء اولیه در این زمینه به فرانسه در دوران دنیس دیدرو پرداخته می‏شود و سپس به نقد انگلیسی قرن 18 م. توجه می‏شود. انقلاب فرانسه و سبک‏‏های ‏هنری پس از آن و همچنین منازعه میان رومانتیسیسم و نئوکلاسیسیسم مورد توجه قرار می‏گیرد و با رجوعی مجدد به نقد انگلیسی و هزلیت و راسکین در این زمینه اطلاعاتی داده می‏شود. وضعیت نقد غیر فرانسوی و انگلیسی در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از اشاره‏ای به مدرنیسم فرانسوی به ظهور نقد فرمالیستی می‏رسیم. بلوغ نقد آمریکایی همچنین بحث نمایشگاه اسلحه خانه در سال 1913 م. مطرح شده و با رسیدن به اکسپرسیونیسم انتزاعی با هارولد روزنبرگ آشنا می‏شویم. به موضوع شاعر ـ منتقدان اشاره شده و گرینبرگ و نقد فرمالیستی وی به‏طور مجدد در مرکز توجه قرار می‏گیرد. فرمالیسم دهه 1960 م. و نشریه مهم آرت فوروم معرفی شده و بحث‏هایی در زمینه نقد فمینیستی ارائه می‏گردد. سپس نئومارکسیسم در نقد هنری و مجله مؤثر اکتبر معرفی می‏شوند و به ظهور نظریه در نقد هنری اشاره می‏شود. تحولات جدیدتر و توجه به جشنواره‏گرایی و مقوله جهانی شدن نیز از نظر نیفتاده و در انتها به تحولات جدید در نقد هنری پس از سال 2000 م. و همچنین چالش‏‏های ‏پیش روی آن پرداخته خواهد شد.

 


تصویر جلد کتاب اصلی


اطلاعات بیشتر



 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic