آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

تانک مرکاوا و جنگ دوم لبنان

 

     این مجموعه در بیش از 650 صفحه که گزیده آن در سال 1388 به نام مرکاوا توسط دانشکده اطلاعات ستاد ارتش ایران منتشر شده در قالب سه فصل ترجمه و گردآوری گردیده و به معرفی تانک اسرائیلی مرکاوا پرداخته و عملکرد آن و مسائل تأثیرگذار بر روی آن را در جنگ دوم لبنان در تابستان 2006 مورد بررسی قرار می دهد. در فصل اول پس از ارائه فهرستی از منابع مربوط به تانک مرکاوا، بخش های زرهی ارتش اسرائیل و همچنین سایر مسائل زرهی به منظور ایجاد بستری برای درک بهتر بحث، به معرفی ارتش اسرائیل، نیروی های زمینی و بخش های زرهی آن پرداخته می شود.

     در ادامه در فصل دوم در راستای معرفی هرچه بیشتر چهار مدل تانک های مرکاوا و نسل های مختلف آن اقدام می شود که در این بین در ارتباط با تانک ها با توجه به چهار فاکتور جنگ افزار، قابلیت کنترل آتش، تحرک و در نهایت میزان محافظت اطلاعاتی چند از منابع اینترنتی قابل دسترس ارائه می شود. سپس سایر خودروهای ساخته شده بر اساس شاسی این تانک ها معرفی شده و در نهایت فهرستی از شرکت های دخیل در امر تولید این تانک ها به همراه اطلاعات بیشتر از میزان درآمد و همچنین نقش آن ها در تولید قسمت های مختلف این تانک ارائه می شود.

در فصل سوم بر نبرد دوم لبنان در 2006 میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل تمرکز شده و پس از ارائه فهرستی از منابع مکتوب و همچنین مقاله های مراکز مطالعاتی سیاسی معتبر غربی، تاریخچه ای از منازعات سابق میان لبنان و اسرائیل ارائه شده و سپس به معرفی فهرستی از تسلیحات ضد زره مورد استفاده حزب الله و همچنین ارزیابی شیوه های نبرد موشکی و راکتی آن ها پرداخته می شود که در ادامه عملکرد تانک های مرکاوا در جنگ مورد آسیب شناسی قرار گرفته و پس از آن دفاعیات مقامات اسرائیلی از عملکرد آن مطرح می گردد. مجموعه حاضر با ضمائم و ارائه چندین تصویر از سه مدل اول این تانک در موزه یادواره نیروهای زرهی ارتش اسرائیل به پایان می رسد.

 


فهرست مطالب

    پیشگفتار

 

فصل اول : درک مسأله

پیشینه مطالعاتی

ارتش اسرائیل

ساختار ارتش

هزینه های دفاعی

مشخصات پرسنل ارتش

جنگ های اسرائیل

نیروهای زمینی ارتش اسرائیل

بخش های زرهی ارتش اسرائیل

نشانه گذاری بر روی تانک ها

 

فصل دوم : تانک مرکاوا

پیشینه مرکاوا

مرکاوا-1

جنگ افزار

جنگ افزار اصلی

جنگ افزار ثانویه

مهمات

گلوله های ضد زره پره دار با قالب جدا شونده رسام

گلوله های ضد نفر - ضد تجهیزات

گلوله های انفجاری ضد تانک

گلوله های آموزشی مخروطی با قالب جدا شونده

سایر گلوله ها

موشک ضد تانک هدایت شونده لیزری لاهات

کنترل آتش

تحرک

محافظت

نسل های مرکاوا-1

مرکاوا-2

جنگ افزار

کنترل آتش

تحرک

محافظت

نسل های مرکاوا-2

مرکاوا-3

جنگ افزار

جنگ افزار اصلی

جنگ افزار ثانویه

مهمات

گلوله های ضد زره پره دار با قالب جدا شونده رسام

گلوله های ضد نفر - ضد تجهیزات

گلوله های انفجاری ضد تانک

گلوله های آموزشی مخروطی با قالب جدا شونده

سایر گلوله ها

موشک ضد تانک هدایت شونده لیزری لاهات

کنترل آتش

تحرک

محافظت

نسل های مرکاوا-3

برنامه های جدید برای مرکاوا-3

مرکاوا-3 مخصوص درگیری کم شدت

مرکاوا-4

جنگ افزار

کنترل آتش

تحرک

محافظت

برنامه های جدید برای مرکاوا-4

مرکاوا-4 مخصوص درگیری کم شدت

سامانه های حفاظتی فعال و انواع آن

سامانه حفاظتی فعال آسپرو-A

سامانه حفاظتی فعال آسپرو-A در آمریکا

سامانه حفاظتی فعال آیرن فیست

خودروهای ساخته شده بر پایه مرکاوا

نفربر زرهی نمر

خودروی کمکی زرهی نمرا

توپ خود کششی اسلمر

شرکت های سازنده مرکاوا

صنایع نظامی اسرائیل

صنایع عشوت اشکلون

صنایع هوافضای اسرائیل

التا سیستمز

سامانه های دفاعی پیشرفته رافائل

البیط سیستمز

الکترو آپتیکس ال-آپ

تادیران

سامانه های الکترونیک الیسرا

کینطیکس

استروناتیکس

صنایع ایمکو

سلتام سیستمز

سایر شرکت ها

 

فصل سوم : جنگ دوم لبنان

منازعه لبنان

تاریخچه منازعات اسرائیل و لبنان

تسلیحات حزب الله

موشک ها

موشک های ضد زره

کورنت-E

متیس-M

فاگوت

کنکورز

مالیوتکا

تاو

میلان

موشک های ایرانی

سایر موشک ها

فاتح-110

نور

کوثر

رعد

9К32 استرلا-2

9К38 ایگلا

راکت ها

کاتیوشا BM-21

کاتیوشا BM-27

فجر-3

فجر-5

فلق-1

فلق-2

زلزال-1

زلزال-2

نازعات-6

نازعات-10

آر پی جی ها

آر پی جی-7

  آر پی جی-29

نبرد موشکی و راکتی حزب الله

عملکرد مرکاوا

تلفات و خسارات بخش های زرهی

آسیب شناسی عملکرد ارتش و بخش های زرهی

دفاع از مرکاوا

 

تصاویر

تصاویر مرکاوا-1

تصاویر مرکاوا-2

  تصاویر مرکاوا-3

 


پیشگفتار کتاب

     در التزام افزایش سطح شناخت و آشنایی با مولفه های تعیین کننده و اساسی در حوزه مسائل سیاسی- نظامی تردیدی وجود ندارد. در واقع اهمیت آشنایی با روندهای موجود و شناخت مسائل روز در ارتباط با تصمیم گیری و اتخاذ مواضع گوناگون در حوزه تحقیقات بر هر پژوهشگر و فرمانده نظامی آشکار می باشد و یکی از راه های پی گیری این مهم، افزایش سطح کمی و کیفی مطالعات و شناخت جریانات علمی موجود در نیروهای نظامی سایر کشورها می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق می توان اعلام نمود که یکی از مهم ترین وظایف بخش های تحقیقاتی و آموزشی هر ارتشی مطالعه و همچنین آشنایی با توان نظامی کشورهای منطقه، بالأخص رقبای نظامی و راهبردی می باشد که اینک از شاخص ترین آن ها می توان به نیروهای دفاعی اسرائیل اشاره نمود.

     در نقش محوری تانک ها در میادین نبرد تردیدی وجود ندارد و تحلیلگران نظامی علی رغم تقویت و پیشرفت تجهیزات ضد زره همواره بر اهمیت روز افزون جایگاه جنگ افزاهای زرهی در میادین نبرد پیشرفته و مدرن صحه گذارده اند و با رجوع به آمارهای موسسات معتبر بین الملی نیز می توان به چنین برداشتی رسید. به عنوان مثال بر اساس تحلیل سالانه گروه تسلیحاتی فورکست اینترنشنال در تاریخ 1 مارس 2008، تا سال 2016 بالغ بر 7635 دستگاه تانک با هزینه ای معادل با 5/31 میلیارد دلار تولید خواهد شد و هزینه زیادی نیز متوجه نصب تجهیزات جدید و ارتقاء نمونه های موجود می شود. همچنین 96/13 درصد از تولید به ساخت پیشرفته ترین تانک ها تعلق داشته که 14/20 درصد از درآمد بازار تانک را به خود اختصاص داده است. بنا به اعلام یکی از تحلیلگران این مرکز بر این اساس وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با صرف هزینه ای به میزان 514/2 میلیارد دلار که صرف نگهداری، تجهیز و ارتقاء تانک های سری M1 خود می کند، 79 درصد از ارزش کلی بازار جهانی تانک های جدید تولید شده و آماده ورود به بازارهای بین المللی در سال 2006 را که معادل با 176/3 میلیارد دلار می باشد به خود اختصاص می دهد.

     از این رو باید نسبت به این مسأله توجهی کافی داشت که تانک هنوز در قلب نبردهای زمینی قرار داشته و محوریت سازماندهی عملیات های زمینی را تشکیل می دهد. لذا ایده بررسی دقیق روند توسعه و پیشرفت نیروهای زرهی ارتش اسرائیل مثبت ارزیابی شده و نویسنده لازم می داند که در ابعاد گوناگون به بررسی وضعیت تانک های اسرائیلی بپردازد. همان طور که اشاره خواهد شد هدف از ارائه این اثر ارتقاء دانش و آگاهی مخاطب نسبت به تانک مرکاوا می باشد که به عنوان ستون فقرات بخش های زرهی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به حساب می آید. همچنین با توجه به وقوع جنگ دوم لبنان و عملکرد این تانک، نسبت به تعمیق بینش و تقویت سطح تحلیل مخاطبین در ارتباط با حوادث رخ داده و همچنین ارائه اطلاعات مفید درباره توان نظامی واقعی حزب الله در مواجهه با تانک مرکاوا اقداماتی چند انجام شده و شرایط مناسب برای درک مسأله فراهم گردیده است. اهمیت اثر حاضر از آن جا ناشی می شود که هرگونه تغییر در شرایط نظامی و راهبردی منطقه مخصوصاً وضعیت جنگ افزارهای موجود بر منافع ملی ما تأثیرات مثبت و یا منفی خواهد گذاشت و بدان دلیل که ایران همواره نسبت به مسأله اسرائیل حساسیت های فراوانی نشان داده لذا نیاز مبرمی به جمع آوری اطلاعات مناسب و مفید درباره توان نظامی آن خواهد داشت.

     مجموعه پیش رو از سه فصل تشکیل شده که فصل اول به نام درک مسأله در صدد ترسیم چارچوبی مناسب برای ورود به بحث اصلی یعنی تانک مرکاوا می باشد. لذا در بخش پیشینه مطالعاتی به آثار مکتوب موجود در رابطه با تانک مرکاوا و نیروهای زرهی اسرائیلی و سپس در بخش ارتش اسرائیل به ترتیب به معرفی نیروهای دفاعی اسرائیل، نیروهای زمینی و بخش های زرهی و ارائه اطلاعات آماری درباره مقامات، تعداد پرسنل، تجهیزات، هزینه های دفاعی و سایر موارد مربوطه پرداخته می شود.

     فصل دوم که بخش اصلی مجموعه حاضر را تشکیل می دهد با مطالعه ای تاریخی پیرامون پیشینه تانک مرکاوا آغاز شده و پس از آن به معرفی چهار مدل مرکاوا، نسل های مختلف هر یک و انواع خودروهای زرهی ساخته شده بر مبنای این تانک ها می پردازد که در این میان هر یک بر اساس چهار فاکتور جنگ افزار، کنترل آتش، تحرک و حفاظت معرفی شده و در انتها به آشنایی و ارائه اطلاعات بیشتر در ارتباط با شرکت های صنعتی و دفاعی اسرائیلی مشارکت کننده در امر ساخت تانک های مرکاوا پرداخته خواهد شد.

     فصل سوم بر روی نبرد دوم لبنان در تابستان 2006 میان چریک های حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل و بررسی آن با محوریت عملکرد تانک مرکاوا تمرکز دارد. اهمیت این بحث از آن جا مشخص می شود که این نبرد اولین صحنه آزمایش عملکرد سه نسل جدید تانک پس از بیست و چهار سال بود و به دلیل آن که همچنان ادعاهای فراوانی درباره ماهیت نبرد و عملکرد تانک ها وجود دارد سعی شد با تقسیم بندی و چیدمان دقیق بخش های موجود در این فصل به ارائه اطلاعات و تحلیل های مناسب و کارشناسانه پرداخته شود.

     در مقدمه فصل سوم با ارائه گاهشماری از منازعات اسرائیل و لبنان، فضای اولیه برای ورود طراحی شده و در ادامه با بررسی توان راکتی و موشکی و انواع تسلیحات موجود در زرادخانه حزب الله سعی در آگاه نمودن مخاطب و تنویر ذهنیت او نسبت به توان واقعی راکتی و موشکی این گروه می شود که از نظر صاحب این اثر چنین موضوعی برای درک بهتر ماوقع از اهمیت شایان ذکری برخوردار می باشد. پس از آن در ارتباط با راهبرد راکتی و موشکی حزب الله اطلاعاتی ارائه شده و سپس به بررسی و تحقیق بر روی عملکرد تانک های مرکاوا پرداخته می شود و پس از مشاهده آمارهای مختلف که از هر سه جریان بی طرف، متخاصم و همچنین مدافع اسرائیل جمع آوری شده به بررسی دفاعیات مقامات اسرائیلی از عملکرد تانک مرکاوا خواهیم رسید. در انتها به منظور آشنایی بیشتر با سه مدل ابتدایی تانک مرکاوا یک سری مجموعه تصویر از آن ها ارائه می شود.

     برای تکمیل این اثر از منابع اینترنتی سیاسی و نظامی اسرائیلی، عربی، اروپایی و آمریکایی استفاده شده که بیشتر مطالب آن ها در فاصله زمانی سال 2006 الی 2008 انتشار یافته است. برای اعلام تاریخ مطالب انتشار یافته در منبع اصلی در صورت اعلام تاریخ دقیق مطالب منتشر شده از همان تاریخ استفاده می شود و در صورت عدم اعلام آن به تاریخ زمان رجوع نویسنده به منبع و با ذکر ماه و سال اشاره خواهد شد. همچنین به جهت پرهیز از شلوغی بیشتر در صورت تکرار ارجاع به یک منبع در قسمت زیر نویس، شماره های مربوطه پشت سر هم آورده می شوند. نکته مهم دیگر وجود غیر قابل اجتناب اختلاف در آمارهای گوناگون ارائه شده توسط منابع مختلف خواهد بود که همچنان وجود خواهد داشت.

     در ارتباط با بسیاری از واژه ها و عبارات از معادل های عبری استفاده شده که به دلیل نوشته شدن آن ها با الفبای انگلیسی در منابع مختلف به دلیل عدم دسترسی به اصل کلمه، امکان تمایز صحیح میان حروف ه و ح، س و ص، ت و ط و همچنین تفکیک الف از عین کاهش می یابد. در بسیاری از موارد نیز عدم علامت گذاری و نقطه گذاری بر روی حروف، یافتن مصوت ها و همچنین تشخیص حرف صحیح در زمان استفاده از حروف ح، چ و خ و یا ک و ق به جای یکدیگر در بسیاری از کلمات را تا حدودی از بین می برد. این موارد در مجموع احتمال وجود اشتباهات املایی را افزایش می دهد که البته نویسنده با توجه به حساسیت شدیدی که در ارتباط با اشتباهات املایی متعدد در سایر آثار مشابه در این زمینه داشته است در صدد یافتن معادل صحیح و دسترسی به اصل عبری بسیاری از کلمات برآمد و در این راستا تا حدودی به مطالعه در زمینه الفبا و زبان عبری پرداخت. هرچند سعی بر آن شده که اسامی خاص عبری و همچنین انگلیسی دقیقاً به همان صورت نوشته شوند که در زبان اصلی تلفظ می شوند اما به دلیل مشقت کار مخصوصاً در ارتباط با زبان عبری علی رغم تلاش نویسنده احتمال وقوع اشتباهات املائی در زمینه برگردانیدن نام های عبری و انگلیسی همپنان وجود داشته و رد نمی شود. همچنین در برخی موارد علی رغم از راست به چپ نوشته شدن کلمات و عبارات عبری همانند فارسی و عربی، در این اثر برای هماهنگی بیشتر در پاورقی ها این کلمات مانند عبارات انگلیسی در سمت چپ قرار داده شده اند که باید نسبت به این نکته توجه داشت. نکته دیگر این که معادل انگلیسی، عبری و یا فارسی هر کلمه یا عبارت فقط یک بار در بخش زیرنویس آورده می شود و در صورت تکرار آن در ادامه مطلب از ذکر مجدد آن خودداری می شود.

     دیگر این که متأسفانه با وجود میل وافر، عشق و تلاش به معنای واقعی کلمه شبانه روزی نویسنده به مدت دو سال، به علت عدم امکان بهره مندی مناسب از منابع علمی و همچنین حمایت مراکز علمی - تحقیقاتی مربوطه که برای اصلاح برخی مطالب حساس و بعضاً پیچیده تاریخی، ایدئولوژیک و فنی موجود ضروری می نماید، نویسنده در حین کار مجبور به اتکای صرف بر خود بوده و از این رو مسئولیت هرگونه اشتباه احتمالی در ترجمه و ارائه مطالب پیش رو را با کمال فروتنی و احترام خواهد پذیرفت.

     روی هم رفته سعی شده نسبت به ارائه اثری اقدام شود که به منبع مناسبی برای مخاطبان و علاقه مندان به موضوعات نظامی تبدیل شده و امید آن می رود با استمرار این روند، بر اساس اطلاعات بی طرفانه و علمی نسبت به تقویت بنیه علمی کشور در زمینه های مشابه اقدام شود. چرا که در حال حاضر کمبود منابع فارسی قابل دسترس برای علاقه مندان این حوزه به شدت احساس شده و نویسنده اثر پیش رو در هنگام تکمیل اثر خود، فقر منابع و همچنین عدم وجود عطش و تمایل به برگردان آثار مکتوب ارزشمند سایر کشورهای پیشرفته را در ایران که موجب بی خبری و به نوعی عقب ماندگی اطلاعاتی و ضعف و نارسایی در برخورداری از منابع می شود با تمام وجود درک کرد و هیچ گاه دست از این اعتقاد برنخواهد داشت که در حال حاضر با توجه به فاصله علمی میان ایران و غرب، ترجمه یکی از مراحل غیر قابل انکار برای پیشرفت در حوزه های مختلف می باشد.

 


تصاویری از داخل کتاب

  


جلد نسخه منتشر شده کتاب

 


اطلاعات بیشتر

  • > ویرایش اول کتاب حاضر با نام " تانک مرکاوا : معرفی، بررسی عملکرد آن در جنگ دوم لبنان و معرفی سازندگان آن " در تاریخ 19/12/1386، با شماره 861683ح و به نام سعید خاوری نژاد در واحد ثبت آثار کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده است.
  • > این اثر هنوز به طور کامل منتشر نشده و تنها بخش های گزیده فصل های اول و دوم آن پس از رعایت منافع جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی صیاد شیرازی (معاونت اطلاعات ستاد مشترک ارتش ایران) منتشر گردید.


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات