تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - جدیدترین کتاب ترجمه شده

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

جدیدترین کتاب ترجمه شده

 


سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه

     هدف از گردآوری و ترجمه مطالب ارائه شده در این اثر در 420 صفحه، پاسخ به پرسش هایی در خصوص مسیر سیاست خارجی غیر یورو ـ آتلانتیکی روسیه است. کتاب حاضر به حوزه هایی از روابط این کشور با پنج محدوده منتخب در جهان، شامل خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین می پردازد. مجموعه مقالات تشکیل دهنده این کتاب به سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه می پردازند و در این راستا، مهم ترین اهداف، فرصت ها و چالش های سیاست خارجی مسکو را شناسایی، زمینه ها و سطوح پرداخت آن را در نقاط مختلف جهان تعیین، جوانب گوناگون آن را نقد و تحلیل و همچنین در مواردی، چشم اندازهای این مناسبات در آینده را ترسیم می کنند.