تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - کتاب های منتشر شده

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

کتاب های منتشر شده

 


                    
کتاب های «پیکرتراشی در زمان حاضر» و «جنگ دوم لبنان: دیدگاه های متعارض غربی» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.             
کتاب دو جلدی «درک تعارض و همکاری جهانی: مقدمه ای بر نظریه و تاریخ» در زمستان 1397 و بهار 1398 توسط نشر مخاطب منتشر شد.             
کتاب «سیاست خارجی روسیه: هویت ملی، تمایز تمدنی و محافظه کاری» در زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شد.کتاب «تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه: نظریه و عمل» در زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.              
کتاب های «راهبرد و راهبرد کلان» و «عملیات‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.              
کتاب های «کاوش در هنر» و «تاریخ نقد هنری» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.              
کتاب های «بزرگ ترین هنرمندان، آثار و پیشرفت های هنری قرن بیستم» و «میکلانژ: نقاش، پیکرتراش و معمار» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.               
کتاب های «راهنمای مشاهده نقاشی های اروپایی» و «تاریخ هنر: نقاشی از جیوتو  تا زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.               
کتاب های «روسیه و دریای خزر: قدرت نمایی یا رقابت برای نفوذ؟» و «جنبش اشغال در ایالات متحده: مطالبات و دستاوردها» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.کتاب «نظریه های دموکراسی: مقدمه ای انتقادی بر نظریه های متأخر دموکراسی» در پاییز 1397 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.کتاب «چالش‌ های زیست‌ محیطی دریای خزر: سیاستگذاری و اجرا» در تابستان 1397 توسط نشر مخاطب منتشر شد.کتاب «نظریه های جنبش اجتماعی» در بهار 1396 توسط نشر فلات منتشر شد.کتاب «هنر و القاء ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی» در زمستان 1394 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.
کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روس: از اواخر دوران شوروی تا کنون» در تابستان 1394 توسط اداره نشر وزارت امور خارجه منتشر شد.
کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران: بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۷۰» در پاییز 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.              

کتاب های «زیبایی و هنر» و «هنر مشروح» در بهار 1393 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شدند.             

کتاب های «تاریخ مختصر معماری انگلستان» و «لئوناردو داوینچی؛ همه چیزدان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شدند.
             

کتاب های «راهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو» و «مرکاوا» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شدند.