آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

درک تعارض و همکاری جهانی: مقدمه ای بر نظریه و تاریخ

 


 

     ویرایش دهم کتاب حاضر اثر جوزف اس. نای و دیوید ای. ولش در 424 صفحه در سال 2017 م. توسط انتشارات پیرسون منتشر گردید و ترجمه آن در 655 صفحه انجام شد. نویسندگان این کتاب در قالب 10 فصل در صدد ارائه فهم و تحلیلی وسیع از نظریه روابط بین الملل، به ویژه چگونگی ظهور و تکامل آن از زمان جنگ پلوپونز تا جنگ های جهانی اول و دوم، جنگ سرد، و عصر جهانی شدن و انقلاب اطلاعاتی در حال حاضر هستند. نویسندگان با تبیین تحولات جهانی و تحلیل آن بر اساس رویکردهای غالب در روابط بین الملل از منظر واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری، در تاریخ منازعات در جهان سیر گسترده ای می کنند و جدیدترین مسائل مهم در ابعاد جهانی را بر اساس دیدگاه خود مطرح می کنند.

فهرست مطالب


پیشگفتار


فصل اول

آیا منطق استواری برای تعارض و همکاری در سیاست بین الملل وجود دارد؟

سیاست بین الملل چیست؟

دیدگاه های مختلف درباره سیاست آنارشیک

عناصر اصلی

مطالعه بیشتر

جنگ پلوپونز

نسخه ای کوتاه از داستانی طولانی

دلایل و نظریه ها

اجتناب ناپذیری و سایه آینده

مطالعه بیشتر

مسائل اخلاقی و سیاست بین الملل

محدودیت های اخلاقیات در روابط بین الملل

سه دیدگاه درباره نقش اخلاق

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل دوم

تشریح تعارض و همکاری: ابزارها و شگردهای داد و ستد

مفاهیم اصلی

دولت ها، ملت ها و دولت ـ ملت ها

بازیگران بین المللی، قدرت و اقتدار

نظام بین الملل و جامعه بین الملل

ثبات نظام و ثبات در برابر بحران

منفعت ملی

مطالعه بیشتر

سطوح تحلیل

سطح فردی

سطح دولتی

سطح سیستمی

مطالعه بیشتر

پارادایم ها و نظریه ها

واقع گرایی

لیبرالیسم

مارکسیسم

سازه انگاری

مطالعه بیشتر

خلاف واقع ها و تاریخ مجازی

باور کردنی بودن

نزدیکی زمانی

رابطه با نظریه

حقایق

پرسش ها

ارجاعات


فصل سوم

از وستفالیا تا جنگ جهانی اول

مدیریت تعارض قدرت های بزرگ: موازنه قدرت

موازنه ها به مثابه توزیع قدرت

موازنه قدرت به مثابه سیاستگذاری

موازنه قدرت به مثابه نظریه

موازنه قدرت به مثابه نظام های چند قطبی تاریخی

مطالعه بیشتر

نظام موازنه قدرت قرن 19

ساختار

فرآیند

مطالعه بیشتر

خاستگاه های جنگ جهانی اول

سه سطح تحلیل

آیا جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

چه نوع جنگی؟

مجرای انتخاب ها

باز هم درس های تاریخ

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل چهارم

شکست امنیت دسته جمعی و جنگ جهانی دوم

ظهور و سقوط امنیت دسته جمعی

جامعه ملل

ایالات متحده و جامعه ملل

آغاز کار جامعه ملل

شکست منچوری

رسوایی اتیوپی

مطالعه بیشتر

خاستگاه های جنگ جهانی دوم

جنگ هیتلر؟

راهبرد هیتلر

نقش فرد

دلایل سیستمی و داخلی

آیا جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

جنگ در اقیانوسیه

مماشات و دو نوع جنگ

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل پنجم

جنگ سرد

بازدارندگی و مهار

مطالعه بیشتر

تشریح جنگ سرد

سیاست های روزولت

سیاست های استالین

مراحل منازعه

اجتناب ناپذیری؟

سطوح تحلیل

اهداف ایالات متحده و شوروی در جنگ سرد

مطالعه بیشتر

مهار در عمل: جنگ ویتنام

انگیزه ها، روش ها و پیامدها

مطالعه بیشتر

بخش باقی مانده جنگ سرد

پایان جنگ سرد

نقش تسلیحات اتمی: فیزیک و سیاست

موازنه وحشت

مشکلات بازدارندگی اتمی

بحران موشکی کوبا

مسائل اخلاقی

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل ششم

تعارض و همکاری در جهان پس از جنگ سرد

مدیریت تعارض در عرصه جهانی

حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی

پیش بینی پذیری و مشروعیت

سازمان ملل متحد: امنیت دسته جمعی و صلح بانی

مطالعه بیشتر

منازعات مسلحانه پس از جنگ سرد: الگوها و روندها

مداخله و حاکمیت

تعریف مداخله

قضاوت درباره مداخله

استثنائات اصل عدم مداخله

مشکلات خودمختاری

نسل کشی و مسئولیت حمایت

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل هفتم

نقاط حساس کنونی

اروپای شرقی: جنگ سردی جدید؟

چندپارگی و آشوب در خاور نزدیک و خاورمیانه

اسرائیل

عراق

ایران

افغانستان

سوریه

یمن

مواجهه پرتنش: هند و پاکستان

خیزش چین؟

دریای جنوبی چین

تنگه تایوان

دریای شرقی چین

غیر قابل پیش بینی و سرکش: کره شمالی

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل هشتم

جهانی شدن و وابستگی متقابل

ابعاد جهانی شدن

ویژگی جدید جهانی شدن در قرن 21 چیست؟

واکنش های سیاسی به جهانی شدن

مطالعه بیشتر

مفهوم وابستگی متقابل

منابع وابستگی متقابل

فواید وابستگی متقابل

هزینه های وابستگی متقابل

تقارن وابستگی متقابل

رهبری و نهادها در اقتصاد جهانی

واقع گرایی و وابستگی متقابل پیچیده

مطالعه بیشتر

سیاست نفتی

نفت به مثابه منبع قدرت

مطالعه بیشتر

پرسش ها

ارجاعات


فصل نهم

انقلاب اطلاعات و بازیگران فراملی

قدرت و انقلاب اطلاعات: از اختراع خط تا بیداری عربی

درس هایی از گذشته

سیاست جهانی ای جدید؟

حاکمیت و کنترل

انقلاب اطلاعات و وابستگی متقابل پیچیده

مطالعه بیشتر

بازیگران فراملی

سازمان های غیر دولتی

تروریسم فراملی و جنگ با تروریسم

مطالعه بیشتر

نتیجه گیری

پرسش ها

ارجاعات


فصل دهم

در آینده چه انتظاری می توان داشت؟

دیدگاه های جایگزین

پنج جهان آینده

پایان تاریخ یا برخورد تمدن ها؟

فناوری و پراکندگی قدرت

تکثیر تسلیحات کشتار جمعی

چالش های فراملی برای امنیت

مطالعه بیشتر

نظم نوینی جهانی؟

پیکربندی آتی قدرت

زندان مفاهیم قدیمی

تکامل نظم جهانی ترکیبی

مطالعه بیشتر

اندیشیدن به آینده

پرسش ها

ارجاعات


واژه نامه

معرفی کتاب


     کتاب «درک تعارض و همکاری جهانی؛ مقدمه ای بر نظریه و تاریخ» نوشته جوزف اس. نای استاد دانشگاه هاروارد و متفکر برجسته روابط بین الملل و دیوید ای. ولچ، از معاونین سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده و استاد دانشگاه سیراکیوز، اثری ارزشمند در زمینه تحلیل تاریخ روابط و سیاست بین الملل است که ویراست دهم آن توسط انتشارات پیرسون در قالب 10 فصل به همراه بخش واژه نامه، در 424 صفحه در سال 2017 م. منتشر شد و ترجمه این اثر در 655 صفحه به اتمام رسید.

     فصل اول به نکات کلی تاریخی و اخلاقی در روابط بین الملل می پردازد و ضمن تعریف سیاست بین الملل، درباره امکان پذیر بودن ارائه منطقی استوار برای تعارض و همکاری در آن بحث می کند و نقش اخلاق در سیاست بین الملل و رویکردهای گوناگون در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهد.

     در فصل دوم، نویسندگان، مفاهیم کلیدی و ابعاد نظری روابط بین الملل به ویژه مفاهیم دولت، ملت، دولت ـ ملت، بازیگران بین المللی، قدرت، اقتدار، نظام بین الملل، جامعه بین الملل، ثبات، منافع ملی و از این قبیل را تعریف می کنند و سه سطح تحلیل رایج فردی، دولتی، و سیستمی را به عنوان مبنایی برای بسیاری از مباحث کتاب انتخاب می کنند. پارادایم ها و نظریه های روابط بین الملل به ویژه چهار محور اساسی واقع گرایی، لیبرالیسم، مارکسیسم، و سازه انگاری معرفی شده و درباره آن ها توضیحاتی مفید و آموزنده ارائه می شود. همچینن برای تحلیل رویدادهای تاریخی، از خلاف واقع ها و تاریخ مجازی بهره گرفته می شود.

     در فصل سوم به تاریخ جنگ جهانی اول می پردازند و اعلام می کنند که نظام اروپایی دولت های حاکم، از وستفالیا تا جنگ های ناپلئونی ثبات داشت، که تا حد زیادی به علت عملکرد به نسبت مؤثر موازنه قدرت بود. اما به باور نویسندگان، موزانه قدرت از صلح حفاظت نکرده و همواره استقلال هر دولت را حفظ نکرده است، اما حافظ نظام آنارشیک دولتی بوده است.آن دو، موازنه قدرت را به عنوان محور اصلی بحث انتخاب می کنند. ضمن بررسی موازنه قدرت در چهار محور، به نقش آن در جنگ جهانی اول می پردازند. همچنین نظریه گذار هژمونیک را بهترین مبنای نظری برای وقوع جنگ جهانی اول معرفی می کنند.

     در فصل چهارم که به جنگ جهانی دوم می پردازد، معتقدند که شکست امنیت دسته جمعی در قالب کارکرد معیوب جامعه ملل و رویدادهایی نظیر شکست در منچوری و رسوایی در اتیوپی، موجب شکل گیری خاستگاه های جنگ جهانی دوم شد. این خاستگاه ها بر اساس تحلیل سطح فردی و نقش هیتلر و همچنین نظر به سایر مسائل به طور گویایی تحلیل می شوند.

     در فصل پنجم جنگ سرد مورد بررسی قرار می گیرد. بازدارندگی و مهار تعریف می شوند و سپس جنگ سرد با سه رویکرد سنت گرایانه، تجدید نظرطلبانه، و پسا تجدید نظر طلبانه تشریح می شود. سیاست های چهره های شاخصی از جمله روزولت و چرچیل به بحث گذاشته می شوند و درباره اجتناب ناپذیری جنگ مطالبی ارائه می شود. همچنین اهداف دو ابرقدرت مورد بررسی قرار می گیرند. در ادمه، مهار را در عمل در ویتنام بررسی می کنند و سپس به نقش تسلیحات اتمی، موازنه وحشت و همچنین بحران موشکی کوبا پرداخته می شود.

     در فصل ششم به همکاری و تعارض پس از جنگ سرد پرداخته خواهد شد. مفاهیم حقوق و سازمان های بین الملل تعریف می شود و نقش سازمان ملل به عنوان صلح بان مورد بررسی قرار می گیرد. به موازات آن، تعارضات درون دولتی در قالب الگوها و روندهای منازعات مسلحانه پس از جنگ سرد مورد اشاره قرار گرفته و مداخله و مسائل پیرامون آن به محور بحث تبدیل می شود.

     در فصل هفتم نقاط حساس از حیث درگیری و منازعه شناسایی و سیر تاریخی رویدادها و تحلیل آن ارائه می شود. این مناطق عبارتند از: شرق اروپا (اوکراین)، خاورمیانه (اسرائیل، عراق، ایران، افغانستان، سوریه و یمن)، آسیای جنوبی (هند و پاکستان)، چین (دریای جنوبی چین، تنگه تایوان و دریای شرقی چین) و کره شمالی.

     فصل هشتم به جهانی شدن توجه دارد. ابعاد جهانی شدن و ویژگی های جدید آن مورد توجه نویسندگان کتاب است. در ادامه درباره واکنش ها به جهانی شدن توضیح می دهند و رابطه قدرت با جهانی شدن را تحلیل می کنند. مفهوم وابستگی متقابل مطرح می شود و فواید و معایب آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

     در فصل نهم به انقلاب اطلاعات پرداخته می شود. نقش انقلاب اطلاعاتی و رابطه قدرت با آن مورد توجه نویسندگان قرار می گیرد. همچنین موضوعاتی مختلف در پیوند با انقلاب اطلاعاتی مورد اشاره و تحلیل قرار خواهند گرفت: نقش بازیگران فراملی نظیر سازمان های غیر دولتی، و همچنین بحث تروریسم فراملی و جنگ با تروریسم در عصر انقلاب اطلاعات.

     در فصل دهم در چارچوب تفکر برای آینده، به دیدگاه های جایگزینی از قبیل پایان تاریخ و برخورد تمدن ها اشاره می شود. به نقش فناوری در پراکنده سازی قدرت و همچنین خطر تکثیر تسلیحات کشتار جمعی اشاره می شود و چالش های فراملی برای امنیت مورد بررسی قرار می گیرند. نظم نوین جهانی مورد توجه قرار گرفته و در این باره تحلیل هایی ارزشمند ارائه خواهد شد.

در انتها در بخش واژه نامه نیز، واژگان و اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در این کتاب تعریف می شوند.

پیشگفتار


     حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال های اخیر به جهت شکاف فزاینده میان نظریه آکادمیک و دنیای واقعی سیاست و سیاستگذاری مورد انتقاد قرار گرفته اند. سیاستگذاران (و دانشجویان) به متونی که با زبانی نامفهوم درباره نظریه سخن می گویند و تخصصی حرف می زنند اعتراض دارند. آیا علوم سیاسی و روابط بین الملل چیزی برای گفتن ندارند که به ما کمک کند تا بفهمیم که آیا تغییرات مهم از قیبل احیاء آسیا، آشوب در خاورمیانه، منازعات سایبری  [واژگان منازعه و تعارض در این کتاب اغلب مترادفند م.] و نقش رو به رشد بازیگران غیر دولتی، به همکاری جهانی منجر خواهد شد یا تعارض جهانی؟
     در عمل، نظریه غیر قابل اجتناب است. به منظور رسیدن به اهداف خود حداقل به درک علّی پایه و همچنین ابزارهای ساده سازی و تفسیر واقعیت نیازمندیم. اگر شخصی از ما می پرسید که اتفاقات رخ داده برای خود ظرف یک ساعت گذشته را شرح دهیم، باید ساده سازی کنیم، در غیر این صورت 60 دقیقه جزئیات تحویل می دادیم. اگر از ما خواسته می شد که کاری انجام دهیم، باید بفهمیم که چه اعمالی چه نتایجی خواهد داشت. مسأله نه درباره مربوط بودن نظریه به عمل، بلکه در این باره است که کدام نظریه ها و در چه بسترهایی [مربوط هستند]. اکثر مردم آگاه نیستند که روزانه به طور تلویحی از نظریه استفاده می کنند. حتی آن هایی که آگاهند اغلب درباره خاستگاه ها و محدودیت های نظریه هایی که به ناگزیر به کار می گیرند اطلاع اندکی دارند یا بی اطلاعند. به نظر می رسد که بیشتر افرادی که از نظریه استفاده می کنند از تماس مستقیم با نظریه آکادمیک پرهیز می کنند و بسیاری از دانشگاهیان از عمل بیزارند و به زبانی می نویسند که سایر دانشگاهیان را هدف می گیرد. از 25 تن از برجسته ترین محققانی که به تازگی توسط مجله فارین پالیسی  فهرست شدند فقط چهار نفر پست های سیاسی عالی رتبه داشتند: دو نفر در حکومت ایالات متحده و دو نفر در سازمان ملل متحد .
     درک تعارض و همکاری جهانی به منظور پر کردن این شکاف ارائه می شود. این اثر، نتیجه درسی مقدماتیست که به عنوان بخشی از واحدهای درسی اصلی دانشگاه هاروارد ، آن را بیش از یک دهه تدریس کردم و از [ماحصل] پنج سال تجربه من به عنوان سیاستگذار در سطح دستیار وزیر در سه اداره مرتبط با امنیت ملی در واشینگتن ـ وزارت خارجه، پنتاگون [وزارت دفاع]  و شورای ملی اطلاعات  ـ بهره می برد. در آن فضا دریافتم که نظریه و عمل بر همدیگر تأثیر بسیار می گذارند. این کتاب در صدد است تا از طریق ایجاد بستر مساعد درباره نظریه سنتی واقع گرا ، پیش از رو آوردن به رویکردهای لیبرال  و سازه انگارانه ، که پس از جنگ سرد  برجسته شدند، دانشجویان را با پیچیدگی های سیاست بین الملل آشنا سازد. هدف، ارائه مفاهیم دشوار به زبان واضح به همراه مثال های تاریخیست تا دانشجویان درکی عملی از رویکردهای پایه ای در قبال سیاست بین الملل داشته باشند.
     قدرت های بزرگ دو بار در نیمه اول قرن 20 در جنگ های جهانی خانمان سوزی که جان نزدیک به 50 میلیون نفر را گرفت با یکدیگر درگیر شدند. نیمه دوم قرن توسط جنگی سرد، جنگ های منطقه ای و تهدید تسلیحات اتمی ویران شد. چرا این منازعات رخ داد؟ آیا ممکن بود در قرن 21 دوباره رخ دهند؟ یا آیا وابستگی متقابل  اقتصادی و بوم شناختی [زیست محیطی]، رشد نهادهای فراملی و بین المللی و گسترش ارزش های دموکراتیک  موجب نظم نوینی جهانی  می شود؟ چگونه جهانی شدن  و انقلاب اطلاعات  در این قرن جدید بر سیاست بین الملل تأثیر می گذارد؟ هیچ معلم خوبی قادر نیست به چنین پرسش هایی با اطمینان پاسخ صادقانه دهد، اما می توانیم دانشجویان خود را به ابزار مفهومی برآمده از رویکردهای اصلی واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری مجهز کنیم که با فرا رسیدن آینده به ایشان برای ارائه به پاسخ های خود کمک خواهد کرد. هدف کتاب حاضر این است.

تازه های ویراست جدید
     این دهمین ویراست کتابیست که هفت ویرایش قبلی آن تحت عنوان درک تعارضات بین المللی  منتشر گردید. برای ویراست هشتم از دوست و شاگرد اسبق خود دیوید ولش  خواستم تا همکاری کند و از این فرصت برای تغییر عنوان به درک تعارض و همکاری جهانی بهره بردیم. این کار دو دلیل داشت: نخست، با افزودن واژه «همکاری»، در صدد تأکید واضح تر بر این امر شدیم که تعارض و همکاری در حقیقت دو روی مشکلی واحد هستند: یعنی حل و فصل اختلافات. در سیاست جهانی، اختلافات ممکن است بر سر چیزهای غیر احساسی از قبیل استانداردهای فنی یا حقوق مالکیت معنوی  یا بر سر امور دارای بار احساسی از قبیل قلمرو باشد. می تواند بر سر مشکلات به نسبت ساده ای از قبیل حفاظت از نهنگ ها یا بر سر مشکلات فوق العاده پیچیده ای از قبیل موزانه میان منافع کشورهای فقیر در توسعه اقتصادی و لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان اختلاف وجود داشته باشد. سیاستگذاران، متخصصان و اساتید بیشتر به تعارض توجه می کنند تا همکاری، زیرا تعارض همواره این قابلیت بالقوه را دارد که از کنترل خارج شود. در نتیجه، اغلب به این امر توجه نمی کنیم که بیشتر اختلاف نظرها در جهان در واقع به طور مسالمت آمیز رفع می شوند. همچنین گاهی به این موضوع توجه نمی کنیم که یافتن راه حل های پایدار برای تعارضات که با تشریک مساعی یافته می شوند می توانند به همان اندازه پرهیز از جنگ دشوار یا حتی دشوارتر باشند. به منظور توضیح شفاف رابطه پیچیده میان منازعه و همکاری نیز مطالب زیادی اضافه کردیم. دوم این که، با تغییر «بین المللی» به «جهانی»، در صدد تأکید بر این حقیقت برآمدیم که در قرن 21 جهان در کل با مشکلات بیشتری روبرو می شود و بازیگران آن، طیفی بیشتر از فقط دولت ها می باشند.
     به یک معنا، بین المللی زیرمجموعه جهانیست. در حالی که نگاه کردن به جهان از مجرای سابق همچنان مفید است، چشم اندازی که به راستی جهانی باشد اغلب ما را به مشاهده بیشتر قادر می سازد. دانشجویان سیاست جهانی به در نظر گرفتن منازعات بین دولت های حاکم عادت دارند. این امر در نیمه اول قرن 20، هنگامی که دولت های حاکم به دو جنگ جهانی ویرانگر پرداختند، منطقی بود و در دوران جنگ سرد، هنگامی که ایالات متحده و اتحاد شوروی این ظرفیت را داشتند که یکدیگر را بارها نابود کنند و زمان هشدار سریع [حمله اتمی] کمتر از نیم ساعت بود، نیز قابل پذیرش بود. اکنون تعارض درون دولت ها از تعارض میان دولت ها رایج تر است؛ با این حال هم زمان، تعارض درون دولت ها به طور تقریبی همواره طنین بین المللی دارد. به دلیل سرعت و شدت ارتباطات مدرن، ازدیاد بازیگران غیر دولتی و جهانی شدن منافع اقتصادی و انواع دیگر، به طور بالقوه در هر مکانی [که رخ دهد] بر مردم تأثیر بگذارد. تمایز مشکلات بین المللی از مشکلات داخلی، یا مشکلات محلی از منطقه ای یا جهانی دشوارتر می شود.
     واکنش ها به ویراست هشتم [این کتاب] بسیار مثبت بود، اما مانند تمام چیزها، بهبود همواره امکان پذیر است. این دومین تجدید نظر کتاب است، متن را به دقت مرور کرده ایم و بازخورد بسیار مفید ارائه شده توسط خوانندگان را به منظور به روز کردن، اصلاح، تعمیق و واضح تر کردن [کتاب،] مد نظر قرار دادیم. در هر جا که ممکن بود، فصل ها را به میزان بیشتری به همدیگر پیوند دادیم و بر مضمون اصلی کتاب تأکید کردیم: با اندیشیدن به طور مشترک درباره تاریخ و نظریه، توضیح بهتر رویدادها در سیاست جهانی، درک بهتر رویدادهایی که آشکار می شوند و [همچنین] ارزیابی معنوی و اخلاقی آنان، که کم اهمیت تر نیست، امکان پذیر می شود.

نکات برجسته ویراست دهم
     مهم ترین تغییر این ویراست، فصلی اختصاصی (فصل هفتم) برای نقاط حساس کنونی جهان است. این ها اماکنی در جهان هستند که در آن، تصور منازعات جدی میان دولت ها یا گسترش یافتن منازعه درون دولت ها تا حدی که تمام مناطق را درگیر کند، آسان تر است. به علاوه گزارشات درباره تاریخ و پویایی های این اماکن حساس، تلاش می کنیم تا رویدادهای هر مکان را به مفاهیم و مضامین عمده جان دهنده به فصل های قبلی مرتبط کنیم.
     همچنین گاهنگاری های به روز شده جدیدی برای فهم آسان تر نحوه وقوع رویدادهای پیچیده ارائه می کنیم.
     تغییر مهم دیگر، واژه نامه ای بسط یافته است که به طور کامل ارجاع متقابل  دارد. هر زمان که به واژه یا عبارتی برخوردیم که نامفهوم است به واژه نامه رجوع می کنیم که در آن تعریف واضح و موجزی که توجه را به مفاهیم مهم مرتبط جلب می کند، یافتنی خواهد بود.
     اهداف جدید برای فصول در حکم راهنمایی برای مفاهیم، موضوعات و ایده های مهمی که در هر بخش از کتاب مورد بحث قرار می گیرند، عمل می کنند.
     برهم کنش نظریه و تاریخ به عنوان راهی برای جستجو به منظور توضیح، درک و ارزیابی رویدادهای جهانی، همانند 9 ویرایش قبلی همچنان بنیان این نسخه است. خود متن، نمونه ای از نحوه تفکر درباره حوزه پیچیده و سردرگم کننده سیاست بین الملل است. [کتاب] باید به خاطر نحوه پرداخت خود به برهم کنش [یا همان فعل و انفعال] میان نظریه و تاریخ و نه به عنوان گزارشی به کلی واقعی مطالعه شود. [این کتاب] مکانی برای آغاز کار است. نه نظریه و نه تاریخ به تنهایی کافی نیست. مورخانی که اعتقاد دارند که فهم، به واقع از گفتن حقایق حاصل می شود در آشکار ساختن اصول پنهانی ای که از طریق آنان برخی از حقایق را برمی گزینند و برخی را خیر، ناکام می مانند. عالمان علوم سیاسی ای که آن قدر منزوی و درگیر هزارتوی نظریه انتزاعی می شوند که تفکرات خود را با واقعیت اشتباه می گیرند نیز به همان اندازه اشتباه می کنند. فقط با پس و پیش رفتن میان تاریخ و نظریه می توان از چنین اشتباهاتی پرهیز کرد.
     این ویراست طراحی شده تا قادر به ارائه خطی اصلی برای درسی مقدماتی باشد یا این که خوانندگان، معادل چنین درسی را به خود بیاموزانند؛ اما همچنین می تواند به عنوان [کتاب] مکملی به کار گرفته شود که نمونه ای از رویکردی در قبال موضوع را ارائه می کند. هر فصل محتوی پرسش هایی می شود تا به هدایت هر دو آموزگاران و آموزندگان کمک کند و همچنین «مطالعه بیشتر» پیشنهادی برای دانشجویانی موجود است که به کاوش در مضامین بیشتر و با عمق بیشتر تمایل دارند. علاوه بر گاهنگاری رویدادهای تاریخی ای که به طور مفصل درباره آنان بحث می شود، گزیده ای از نقشه ها، دیاگرام ها، نمودارها و جداول مفید ارائه می شود.
     امید آن می رود که این نسخه دهم بسیار کاربر پسند باشد. امیدوام که [این کتاب] به عنوان کاری که مدت زیادی در حال انجام بوده، به تکامل خود ادامه دهد و بهبود یابد. در حقیقت به زودی به ویراست یازدهم فکر می کنیم. بی تردید عناوین، از زمان حال تا آینده چیزهای بیشتری در اختیار ما قرار خواهند داد ـ برهم کنش حیاتی میان نظریه و تاریخ.

ویژگی های کتاب
     این کتاب به عنوان مصداقی برای گفتگو میان نظریه و تاریخ، می تواند خطی اصلی برای درسی مقدماتی یا معادل چنین درسی برای خودآموزی خوانندگان باشد. همچنین می تواند به عنوان نمونه ای از رویکردی در قبال موضوع، به صورت کتاب مکملی برای درسی مورد استفاده قرار بگیرد.
     اکنون هر فصل برای هر بخش خود، اهداف ویژه و همچنین پرسش هایی به منظور کمک به هدایت هر دو آموزگاران و آموزندگان دارد. هدف از مطالعه بیشتر که در انتهای هر بخش قرار می گیرد هدایت دانشجویان به سمت آثار مهم تاریخی و / یا برجسته در باب موضوعاتیست که با آن روبرو شده اند (در صورتی که مشتاق دنبال کردن آن باشند). انواع نقشه ها، جداول و نمودارهای جدید اضافه شده که بسیاری برای اولین بار به صورت رنگی ارائه می شوند. همچنین گاهنگاری رویدادهای تاریخی، که کتاب درباره آنان به طور مفصل بحث می کند، به روز شدند. سرانجام گهگاه از دیدگاه های خود درباره تجربیاتم هم در دولت و هم در دانشگاه به منظور روشن ساختن اهمیتِ جدی در نظر گرفتنِ هر دو نظریه و تاریخ استفاده کرده ام.
تصویر جلد کتاب اصلی

 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات