آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

تاریخ مختصر معماری انگلستان

 

کتاب تاریخ مختصر معماری انگلستان در 470 صفحه توسط دیوید واتکین نوشته و ویرایش دوم آن در سال 2001 میلادی توسط انتشارات تیمز اند هادسون منتشر شد و تاریخچه ای مختصر از معماری انگلستان را ارائه می کند. تأکید این کتاب بر نقاط اوج استعداد خلاقانه انگلیسی خواهد بود آن گونه که در هنر باشکوه معماری از کلیساها و کلیساهای جامع دوران میانه به واسطه پیشرفت معماری داخلی بین قرون شانزدهم و هیجدهم میلادی تا محصولات پویای دوره احیاء گوتیک و سرانجام عرصه معماری بی نهایت متنوع در اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم میلادی به نمایش درآمده است.

این اثر در فصل اول خود نخستین آثار عمده معماری انگلیسی را معرفی می کند که شامل آثار آنگلو ـ ساکسون و نورمن در عرصه رومانسک می شود. فصل دوم به بررسی سبک گوتیک اولیه و فصل سوم به طور مفصل تری به سبک های گوتیک تزئینی، بارگاهی و قائم می پردازد. در فصل چهارم به خانه های ییلاقی متأخر تئودوری و ژاکوبی توجه شده که آثار ورود رنسانس به انگلستان می باشند و در قالب خانه های حیرت انگیز الیزابتی و ژاکوبی ادامه پیدا می کنند. این فصل با معرفی منریسم صنعتگرانه به پایان می رسد. در فصل پنجم به آثار معماران مختلف انگلیسی از اینیگو جونز که نقطه عطفی در معماری انگلیسی بود گرفته تا رن معمار کلیسای سنت پل پرداخته می شود و در ادامه آن سبک باروک انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد. احیاء سبک کلاسیک یعنی سبکی برآمده از اصول معماری یونانی و رومی در قالب کلاسیسیسم قرن نوزدهم میلادی موضوع فصل ششم بوده که تأثیر کتمان ناپذیری بر معماری غرب گذاشت و در فصل ششم به آن توجه می شود. در فصل هفتم معماری انگلستان در دوران ویکتوریایی شامل معماری ویکتوریایی اولیه، متعالی و متأخر و جنبش های پس از آن ارزیابی می شود. سرانجام فصل آخر نیز به آثار معماری در قرن بیستم میلادی از جمله کلاسیسیسم ادواردی و آثار لوتینز معطوف می شود و در ادامه با بررسی آثار سنتگرایان در انتها با جنبش مدرن و سبک های جدیدتر به پایان می رسد.

 


فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم

 

یادداشت ابتدایی

 

فصل اول : معماری آنگلو ـ ساکسون و نورمن

ساخت و ساز پیش از استیلا

تأثیر نورمن ها

توکزبری و مکتب وست کانتری

دورهام

سبک نورمن متأخر

کلیساهای بخشی

ساختمان های دیگر

 

فصل دوم : سبک گوتیک اولیه

سیسترسی ها و شمال

کانتربری و تأثیر آن

ولز و غرب

لینکلن و تأثیر آن

کلیسای جامع سالزبری

کلیساهای بخشی

وست مینستر ابی

 

فصل سوم : سبک های تزئینی، بارگاهی و قائم

سبک هندسی و تأثیر وست مینستر و لینکلن

اکستر و ولز

سبک تزئینی

سبک بارگاهی و خاستگاه های سبک قائم

یورک، کانتربری و وینچستر

اوج سبک قائم

کلیساهای بخشی قائم

معماری غیر مذهبی

 

فصل چهارم : خانه های ییلاقی متأخر تودوری و ژاکوبی

ورود رنسانس

رابرت اسمیتسون و خانه های حیرت انگیز الیزابتی

خانه های حیرت انگیز ژاکوبی

منریسم صنعتگرانه

 

فصل پنجم : از اینیگو جونز تا جیمز گیبس

شکل گیری اینیگو جونز

ساختمان های اینیگو جونز

پیروان اینیگو جونز: پرات، می و وب

سال های اولیه رن

کلیساهای شهری رن

کلیسای جامع سنت پل

ساختمان های غیر مذهبی رن

باروک انگلیسی: تالمن، ونبرو، هاکسمور

باروک انگلیسی: آرکر، تورن هیل و گیبس

 

فصل ششم : احیاء سبک کلاسیک

کمپبل، برلینگتون و کنت

استوارت، چمبرز و آدام

وایت، استوارت و هالند

شیوه تماشایی: دنس، سون و نش

احیاء سبک یونانی و کلاسیسیسم قرن نوزدهم

 

فصل هفتم : معماری ویکتوریایی

گوتیک ویکتوریایی اولیه

از سالوین تا پیوجین

کاخ وست مینستر

احیاء سبک ایتالیایی

بری

گیبسون، پنتورن و اسکات

ساوت کنزینگتون

گوتیک ویکتوریایی متعالی

باترفیلد و راسکین

استریت و بورجز

اسکات و واترهاوس

معماری ویکتوریایی متأخر

احیاء سبک گوتیک متأخر: بادلی، پیرسون و اسکات پسر

ریچارد نورمن شاو

جنبش هنر و صنایع دستی

از وب تا بنتلی

 

فصل هشتم : قرن بیستم

کلاسیسیم ادواردی

سر ادوارد لوتینز و سنتگرایان

خانه های ییلاقی لوتینز

ساختمان های عمومی لوتینز

سنت گرایان

جنبش مدرن و سبک های جدیدتر

 

واژه نامه

 

کتاب شناسی

 


پیشگفتار کتاب

     معماری در مقایسه با نقاشی و پیکرتراشی از آن جهت مورد توجه است که علاوه بر قابلیت های منحصر به فرد خود به ویژه کاربردی بودن آن به دلیل نیاز انسان به محلی برای زندگی، کار یا عبادت، این دو حوزه مذکور را در بسیاری از موارد به شکل های مختلف در برمی گیرد. در واقع شمولیت گسترده معماری در این زمینه که اغلب مستلزم مهارت کافی در به کارگیری رشته های هنری چون نقاشی، پیکرتراشی، صنایع دستی و همچنین اصول و قواعد مهندسی است باعث شده در قیاس با سایر عرصه های هنری در جایگاه بالاتری قرار بگیرد و ضمن برخورداری از نمودی والا که پلی بین هنر و علم می زند، شایسته توجهی درخور گردد. در بسیاری از آثار مختلف معماری شاهد وجود گونه های هنری دیگر هستیم و به این صورت است که معماری می تواند با ظرفیتی فراتر از نقاشی و پیکرتراشی ضمن شامل شدن آن ها خود یک تنه بیانگر جلوه های هنری جدید و منحصر به فردی باشد.

     در طول تاریخ در اماکن مختلف شاهد ساختمان های متعددی به سبک های گوناگون بوده ایم و بسیاری از حوزه های فرهنگی ـ هنری به ارائه گونه معماری خاص خود پرداخته اند که یکی از وسیع ترین آن ها مربوط به معماری اروپایی و در این جا به طور خاص کشور انگلستان می باشد. کتاب حاضر نیز موضوع معماری در این کشور را از اواسط قرون وسطی تا انتهای قرن 20 م. دنبال کرده و با گزارشی به نسبت اجمالی در دو حوزه عمده مذهبی و مسکونی سعی می کند تاریخ معماری انگلستان را تا حد امکان به طور وسیع شامل شود.

     نویسنده با تقسیم مباحث خود در زمینه تاریخ معماری این کشور به هشت قسمت عمده در ابتدا به معماری دوران آنگلو ـ ساکسون و نورمن اشاره می کند و سپس به بررسی دوران ابتدایی گوتیک و در ادامه آن به سبک های گوتیک تزئینی، بارگاهی و قائم می پردازد. خانه های ییلاقی متأخر تودوری و ژاکوبی موضوع بعدی بوده و پس از آن به آثار معماران مختلف انگلیسی از جونز و رن گرفته تا گیبس توجه می شود. در ادامه، سبک احیاء کلاسیک یعنی سبک یونانی در قالب کلاسیسیسم قرن 19 م. معرفی شده و پیرو آن معماری ویکتوریایی و سیر تحول آن و سرانجام در فصل آخر نیز آثار دوران مدرن و معاصر در معماری انگلیسی تا ابتدای قرن 21 م. معرفی می شوند. البته همان طور که نویسنده تصریح کرده پرداختن به تمام این موارد در چارچوب محدود این کتاب مستلزم داشتن نگاهی خلاصه وار به منظور شامل شدن هر چه بیشتر اماکن و آثار خواهد بود.

     اگرچه این امر به طور معمول شاید رایج نباشد اما به علت تخصصی بودن موضوع، استفاده مکرر از کلمات فنی و نام بخش های مختلف منحصر به فرد در کلیساها به ویژه در کلیساهای دوران گوتیک که ممکن است برای برخی از خوانندگان ناآشنا باشد، مترجم نظر به تشخیص خود بر آن شد تا با ارائه تعدادی طرح و نقشه از فرم رایج کلیساهای گوتیک نسبت به مشخص کردن محل دقیق بخش های نام برده در چند فصل ابتدایی کتاب اقدام کند تا زمینه درک بهتر مطلب برای مخاطبانی که با این موارد آشنایی کمتری دارند فراهم گردد. کلیساها با پایان دوران نورمن ها و آغاز سبک گوتیک از چندین قسمت مختلف تشکیل می شدند که این بخش ها در اکثر آن ها مشترک بوده و محل آن ها در نقشه به عنوان مثال کلیسای جامع زیر چنین می باشد:

          

1ـ جبهه شرقی، 2ـ نیایشگاه مریم عذرا، 3ـ انتهای شرقی، 4ـ غلامگردش، 5ـ محراب (صدر، پیشخان)، 6ـ جایگاه همخوانان، 7ـ تقاطع گاه، 8ـ جناح (بازوی) شمالی، 9ـ جناح جنوبی 10ـ جبهه شمالی، 11ـ جبهه جنوبی، 12ـ صحن (شبستان)، 13ـ راهه شمالی، 14ـ راهه جنوبی، 15ـ پشتبندها، 16ـ انتهای غربی، 17ـ جبهه غربی

     علاوه بر مکان ها مشخص شده در نقشه، بخش های مختلف دیگری نیز در داخل کلیسا وجود دارد که در یک نقشه ساده قابل مشاهده نیستند. تعدادی از مهم ترین آن ها که تشکیل دهنده فضای اصلی داخلی یک کلیسا هستند از قرار زیر می باشند:

                 

 1ـ جرز، 2ـ میله ستون، 3ـ پشته بغل، 4ـ پاطاق، 5ـ پشتبند معلق، 6ـ تویزه وتری، 7ـ طاق تویزه طولی، 8ـ گل میخ، 9ـ طاق تویزه عرضی، 10ـ برجک فوقانی، 11ـ سه چشمه، 12ـ پنجره بام

     در قسمت بالای تصویر قبل می توان طاق و اجزاء آن را مشاهده کرد که همواره در سقف کلیساها مشاهده می شوند و در این کتاب نیز به طور مکرر مورد اشاره قرار خواهند گرفت. نوع پرکاربرد این گونه طاق ها به نام طاق تویزه در اکثر کلیساهای گوتیک وجود دارد و اگر از پایین به یک طاق تویزه نگاه کنیم نمای آن به صورت زیر خواهد بود. خط ها محل تقاطع قوس ها بوده و تویزه نام دارند. اجزاء یک طاق تویزه عبارتند از:

              

1ـ خانه، 2ـ طاق تویزه عرضی، 3ـ تویزه وتری، 4ـ طاق تویزه طولی، 5ـ گل میخ، 6ـ تویزه تزئینی، 7ـ تویزه عرضی، 8ـ تویزه میانی

     نکته پایانی این که دلیل استفاده از تصاویر سیاه و سفید در این کتاب سند بودن آن ها در رابطه با بسیاری از ساختمان های مورد بحث است که امروزه یا دچار تغییرات زیادی شده و یا دیگر وجود ندارند و از این رو تنها منبع قابل رجوع در این زمینه می باشند.

     در کل ترجمه آثار معماری ویژگی های خود را داشته و در مقایسه با سایر حوزه های هنری شاید اندکی دشوارتر باشد که این امر مستلزم توجه و زحمتی بیشتر خواهد بود و از این رو مترجم در انتها امیدوار است اثر حاضر که اولین تجربه وی در حوزه معماری بوده مورد پذیرش اهل فن قرار گرفته و موجبات رضایت مخاطب محترم را فراهم آورد.

 


تصاویری از داخل کتاب

     

     

      

 


تصویر جلد کتاب اصلی


اطلاعات بیشتر 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات