آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

تاریخ هنر؛ نقاشی از جیوتو تا زمان حاضر

      این کتاب در 300 صفحه ای به صورت یک دائرة المعارف نقاشان سبک ها و دوره های مختلف هنر نقاشی می باشد که توسط ای. ان. هاج در سال 2007 میلادی نوشته و به طور مشترک توسط دو ناشر انگلیسی آرکتوروس و فولشام منتشر شده است. در این اثر در قالب هشت فصل به دسته بندی نقاشان بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ هنر از اواخر دوران گوتیک و آغاز رنسانس تا زمان معاصر پرداخته می شود. شیوه کار نویسنده اثر حاضر به گونه ای است که با معرفی بیش از 200 نقاش برجسته، کتاب را به فرهنگی کوچک برای شناخت نقاشان بزرگ و آشنایی با برخی آثار ایشان تبدیل می کند.

     کتاب با معرفی جیوتو آغاز شده و با عبور از طیف به نسبت مختصری از نقاشان ایتالیایی عصر رنسانس، اطلاعاتی کلی درباره نقاشی و نقاشان این دوره ارائه می دهد و سپس به هنر نقاشی در اروپای شمالی در همان دوران رنسانس توجه شده و با معرفی هنرمندان بزرگ آن تعدادی از آثار ایشان به نمایش درمی آید. در ادامه بر روی عصر باروک و هنرمندان شاخص این سبک نقاشی تمرکز شده و پس از آن به دوره به نسبت کوتاه اما باشکوه روکوکو در اروپا پرداخته می شود و نقاشانی که در این حوزه قعالیت داشتند موضوع بحث خواهند بود. در فصل بعد به موازات وقوع انقلاب ها و هیجانات اجتماعی به نقاشانی توجه می شود که در این عصر زیسته اند و این امر تا ابتدای قرن بیستم میلادی ادامه پیدا می کند. پس از آن سبک امپرسیونیسم و متعاقب آن پسا امپرسیونیسم به عنوان مبحثی دیگر انتخاب شده و طیف به نسبت گسترده ای از نقاشان فعال در این حوزه معرفی می شوند. پس از آن در فصل بعدی ورود مدرنیسم به هنر نقاشی و ظهور سبک های جدید متعدد را شاهد خواهیم بود و در انتها به نقاشی در زمان معاصر و جیددترین تحولات رخ داده در این زمینه توجه می شود. تاریخچه ای کوتاه از تکنیک های موجود در نقاشی پایان بخش این مجموعه خواهد بود.

     اثر حاضر به واسطه موضوع انتخاب شده خود برای طیف وسیعی از مخاطبان عمومی، دانش آموزان و دانشجویان هنر مناسب خواهد بود.

 


فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم

مقدمه نویسنده

فصل اول : رنسانس ایتالیایی

جیوتو : فرسک های اولیه

دوچو، مارتینی و برادران لورنزتی : زیبایی تزئینی در سیه نا

مازاچو و فرا آنجلیکو : القاء وزن و حالت دادن

اوچلو، مانتنیا و دلا فرانچسکا : دورنما و کوتاه نمایی

بوتیچلی و لیپی : داستان و زیبایی

داوینچی : نابغه، طراح و مخترع رنسانس

میکلانژ : پیکرهای انسانی با فرم مجسمه ای

رافائل : زیبایی و هماهنگی کلاسیک

مانتنیا، دا مسینا، بلینی و جورجونه : رنگ و نور ونیزی

فصل دوم : رنسانس شمالی

ون آیک : وضوح و طبیعت گرایی

ون در ویدن، ون در گوس و گرونه وولد : تمرکز بر دین

دورر : مشاهده و وسواس

کراناخ بزرگ و آلتدورفر : مناظر اولیه

بوش : تخیلات مبتکرانه

هولباین جوان و هیلیارد : پرتره های درباری و مینیاتور

بروگل بزرگ : نزدیک به زمین

فصل سوم : دوره باروک

تیسین : آثار بیانگر و آزاد

تینتورتو و ورونزه : نمایش و کشمکش تشدید شده

پارمیجانینو و ال گرکو: اعوجاج فرم

کاراواجو و جنتیلسکی : نور و سایه نمایشی

روبنس : پیکرهای برهنه شهوانی

پوسن و لورن : نئوکلاسیسیسم فرانسوی

ون دایک، هالس و آنگویی سولا : تمرین خصوصیت و پرتره های سلطنتی

ولاسکز : همدردی با انسانیت

رامبرانت : بیان حقیقت درون

پیترز، کلاس هیدا، رویش، سانچز کوتان و سورباران : نقاشی طبیعت بی جان

ون گوین، کاپ، ون رویزدال و هوبما : مناظر هلندی

ورمیر و دهوخ : حریم خانگی

فصل چهارم : عصر شکوه

واتو : روکوکوی فرانسوی

بوشه و فراگونار : لباس های چین دار و تجملات

تیه پولو و کانالتو : روش ونیزی

هوگارت : طنز اجتماعی

شاردن : سادگی و سکون

استابز، لندسیر و بونر : ترسیم حیوانات

رینولدز، گینزبورو و کافمن : هنر محاسبه دقیق

فصل پنجم : انقلاب ها

گویا : دهشت جنگ

داوید : رنگ های واضح

بلیک، فیوزلی و پالمر: رمانتیسیسم خیالی

ترنر : نور و فضا

کنستابل : طراح هایی از طبیعت

فریدریش : مناظر اسرار آمیز

هوکوسای و هیروشیگه : دیدهای شاعرانه

انگر و ویژه لوبران : پرتره ها و پیکرهای برهنه

دولاکروا و ژریکو : تاریخ و نمایش

کورو و بودن : مستقیم از طبیعت

کوربه و میله : نو واقع گرایی

روزتی، میلی، هولمن هانت و براون : پیش رافائل گرایان

فصل ششم : مپرسیونیسم و پسا امپرسیونیسم

مانه : کار کردن آزادانه با رنگ

مونه : بازی نور

رنوار و دگا : ثبت لحظه

کاسات و موریزو : نگاه زنانه

پیسارو، سیسله و سورا : رنگ به مثابه فرم

ویسلر و جان : سایه رنگ های ظریف

هومر و ایکنز : واقع گرایی مردانه

ون گوگ : نگاه رنجور

گوگن : بدوی گرایی بیگانه

تولوز لوترک و سیکرت : خارج از مرکز

مونش : وحشت ناشیانه

کلیمت و شیله : به صراحت شهوانی

بونار و ویار : فضاهای داخلی آرام

فصل هفتم : شکستن مرزها

سزان : هموار کردن راه

درن، دو ولامینک، دوفی و روئو : رنگ های وحشی

ماتیس : رنگ، خط و نقش مایه

نولده و مودرزوهن بکر : احساسات عمیق

پیکاسو : دلقک بازی

براک، گریس، لژه و مودی ایانی : در سه بعد

دلونه، شاگال و سوتین : از اورفیسم تا تغزل گرایی

بوچونی، کارا، بالا و سورینی : جنبشی جدید

مارک، ماکه، کلی و کاندینسکی : اکسپرسیونیسم اسرار آمیز

موندریان : به سمت انتزاع

مالویچ، پاپووا و لیسیتسکی : هندسه ناب

روسو : واقعیتی دیگر

دکیریکو و موراندی : نقاشی ماوراء الطبیعه

دالی، ارنست، میرو و ماگریت : رویاها و اتفاقات تصادفی

گروس، دیکس و بکمن : عواقب جنگ

وود، وایث، هاپر و اوکیف : نمای آمریکایی

کاهلو : تصاویر خود

نیکلسون، والیس، فراست، هیلتون و هرون: حرکتی دیگر

فصل هشتم : نقاشی در زمان حاضر

پالاک، دکونینگ و گورکی : فضای نقشه کشی

موزرول، نیومن و روتکو : گستره های رنگ

فونتانا، استلا، رایمن و کلن : همه یا هیچ

جونز، راشنبرگ، لیختنشتاین و وارهول : خط تولید

همیلتون، بلیک، جونز، کاولفید، باتی و هاکنی : مردم پسند و سرزنده

آلبرس، رایلی و وازارلی : حقه های چشمی

باسلیتز، کیفر، چیا، کلمنته، اشنیبل و گاستون : دوره اغتشاش

بیکن، فروید و سویل : بدن فربه

اسپنسر، هاوسون، کمبل، بلنی، رگو، هاجکین، واین، جاف و دویگ : سنت روایی

پولک، ریشتر، کیپن برگر و سسنل : موضوعات هویتی

دوما و توایمنس : احساس ناراحتی دوباره

تاریخ تکنیک ها : لیبی انسون

 

 


پیشگفتار کتاب

     نقاشی دنیای خاصی دارد و هر کس که به طور عمیق وارد این حوزه شود متوجه گیرایی آن خواهد شد. این هنر از هزاران سال قبل که بشر برای اولین بار به منظور انعکاس ملموس تر احساسات، اعتقادات و خواسته های روزمره و یا مذهبی خود با صور ابتدایی تر ابزارها و شیوه ها به ترسیم تصاویر پرداخت تا قرون اخیر که در آن شاهد رشد گسترده سبک ها و نگرش های مختلف در این حوزه بوده ایم دچار فراز و فرودهای بسیاری شده است. جالب این جاست که گاهی نقاشی آن قدر اهمیت می یابد که در این میان هنرمند خالق، یعنی عاملی که در مقایسه با خود اثر باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته و آثار مکتوبی که به بررسی نقاشی و ارائه تاریخ آن می پردازند بیش از آن که بر جایگاه و نقش هنرمند در نقاشی تأکید داشته باشند به سیر تحولات رخ داده در جریان خطی سبک های نقاشی با محوریت آثار هنری توجه می کنند.

    در مقایسه ای ارزشی میان هنرمند خالق و اثر خلق شده شاید هر کس بسته به علاقه و دیدگاه خود جانب یک طرف را گرفته و به آن برتری دهد. اگرچه به نظر می رسد اثر خلق شده نمونه ای از دریای بی کران توان و ذوق هنری نقاش می باشد و نقش هنرمند بیش از خود اثر در سیر تاریخ هنر نقاشی تأثیرگذار بوده و خواهد بود اما با مطالعه کتاب های تاریخ هنر بیشتر متوجه جریان حاکم مبتنی بر نقش اثر هنری در تحولات موجود می باشیم و به نظر می رسد جای مطالعات در ارتباط با نقش و جایگاه تاریخی خاص هر هنرمند و سبک مخصوص وی در این مسیر نیازمند توجه بیشتری می باشد.

     شاید دلیل مسأله مذکور در این جا به طور استثناء در تفاوت ماهیت زیستی این دو عنصر یعنی نقاش و نقاشی باشد. هنرمند می میرد و تنها نقاشی از او به یادگار می ماند. انسان فانی که علی رغم برخورداری از قدرت وصف ناپذیر دست که رقص زیبای آن با قلم مو و رنگ ها در بستر بوم شگفتی ها می آفریند به تاریخ می پیوندد و آیندگان با بررسی و مشاهده آثاری که از خود به جا گذاشته به ارزیابی او و میراثش می پردازند. از این روست که اثر هنری به سبب ماندگاری در گستره تاریخ در مقایسه با نقاش از اهمیت بیشتری برخوردار شده و مردانی که آثار زیادی را به عرصه هنر تقدیم داشته اند به گوشه ای از خاطره تاریخ هنر رفته و درخشش هنر خود را به نظاره می نشینند. این افراد را عشقی سرشار می باید تا جسم و جان را فدای هنر کرده و چون میکلانژ با چهار سال تلاش بی وقفه و نقاشی بر روی پشت خود در شرایطی سخت بر روی سقف عبادتگاه سیستین در کلیسای سن پیتر واقع در واتیکان، تا آخر عمر درد دائمی کمر را پذیرا باشند. پاداش او مفتخر شدن به لقب میکلانژ الهی بود و تا آخر عمر نیز مانند بسیاری از همتایان خود تنها زیست و در اتاق ها و تالارها با رنگ ها، خطوط و سنگ ها معاشقه کرد و آن چنان که به زیبایی گفته اند به سان هنرمندی ناجی به آزاد کردن انسان ها از زندان سنگی خود پرداخت. همچنین از آوارگی های مستمر رقیب بزرگ او داوینچی نابغه نیز نمی توان گذشت که اعطای لقب نقاش بی تردید اجحافی بزرگ در حق او و استعداد بی کرانش خواهد بود که بسیار دورتر از زادگاه خود در فرانسه جان سپرد و پس از مرگ نیز در قبر به آرامش نرسید و استخوان هایش چند بار جابجا شد.

     شاهکارهای هنری همواره تجلیل می شوند و لازم است هنرمند آفریننده ای که قادر به خلق چندین شاهکار و صدها اثر بزرگ بوده نیز به همین اندازه مورد توجه و قدردانی قرار گیرد. آثار ون گوگ و رامبرانت در گالری ها و حراجی های بزرگ هنری با قیمت های میلیونی و میلیاردی فروخته می شوند اما به این نکته توجه نمی شود که پدید آورندگان این آثار گران قیمت مانند ون گوگ از فرط عشق و فقر با گذاشتن شمع بر روی کلاه خود شبانه نقاشی می کشید و برای خرید لوازم نقاشی مجبور به نخوردن غذا و جمع کردن پول بود. کسی که در زمان خود هرگز به طور شایسته درک نشد و تنها در آینده بود که ارزشی صد چندان یافت. یا رامبرانت و زندگی تأثربارش که اگرچه اموال خود را از سر عیش و قماربازی از دست می دهد و همانند ون گوگ به سرنوشت دردناکی دچار می شود اما برای امرار معاش با وجود تنبلی یکی از چشم هایش (بنا به ادعای یک مرکز دانشگاهی آمریکایی پس از انجام بررسی بر روی تعدادی از پرتره های او) مانند هم وطن خود مجبور به کشیدن پرتره از خود در مقابل آیینه شده و گفته می شود هنگام مرگ چیزی جز تن پوشی مندرس و چند قلم موی کهنه نداشت و هنوز همین مرد فقیر صاحب واقعی و خالق آثار گران بهای موزه های بزرگ و مجموعه های شخصی دست ناپذیر اروپایی و آمریکایی است. هرچند تعارضات به این جا ختم نمی شود.

     سخن از بی عدالتی ها و تعارضات زندگی هنرمندان دیروز و امروز نیست اما شاید بتوان با این مطالب به مخاطب انگیزه بیشتری برای مطالعه زندگی و جایگاه خاص این افراد در هنر نقاشی داد. مطالعه تاریخچه زندگی برخی از نقاشان شاخص آن چنان که در اثر حاضر دنبال می شود تا حدی راهگشای امر بوده و از یک طرف به تبیین موقعیت حرفه ای و جایگاه زمانی آن ها در جریان هنر و از طرف دیگر به ارائه شرحی هرچند مختصر از نحوه زندگی آن ها می پردازد. بنابراین با توجه به مطلب بالا کتاب حاضر به معرفی فهرست وار هنرمندان نقاش بزرگ تأثیرگذار غربی از اواخر قرون وسطی تا زمان حاضر و ارائه زندگینامه مختصری از ایشان می پردازد که این امر شاید اندکی قادر به تبیین بیشتر در زمینه بررسی جایگاه نقاش در پیشبرد جریان کلی نقاشی، حال به هر سمتی باشد.

     شیوه کار نویسنده اثر حاضر به این صورت است که در ابتدا مقدمه ای مختصر درباره دوره زمانی مورد نظر ارائه داده و در این میان به ارائه فهرستی گاهنگارانه از حوادث مهم رخ داده در آن برهه زمانی می پردازد و در ادامه در یک یا دو صفحه نقاشان مطرح را معرفی نموده و یک یا دو نمونه از آثار آن ها را به نمایش می گذارد. وی با این روش قادر به ارائه مجموعه ای مفید و مختصر از نقاشان و هنرمندان فعال در سبک ها و شیوه های هنری مشخصی می شود که طبق گفته خود ویژگی های یکسانی داشته اند.

     فصل رنسانس با معرفی جیوتو آغاز می شود که با آثار خود، نقاشی را وارد عرصه جدیدی از بعد و فضا کرد و سپس به دوچو، مارتینی و برادران لورنزتی یعنی نقاشان سبک تزئینی سیه نایی و بعد از آن القاء وزن و حالت دادن در کارهای مازاچو و فرا آنجلیکو توجه می کند. استفاده از دورنما و کوتاه نمایی توسط اوچلو، مانتنیا و دلا فرانچسکا بررسی شده و همچنین آغاز بازنمایی ادبیات و اساطیر کلاسیک یونانی ـ رومی در نقاشی توسط بوتیچلی و لیپی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه سه هنرمند برجسته رنسانس متعالی یعنی داوینچی و آثار متنوع آن، میکلانژ و نقاشی های مذهبی او و رافائل و تصاویر ظریفی که از مریم کشید معرفی شده و پس از آن مکتب ونیز و هنرمندان شاخص آن یعنی مانتنیا، دا مسینا، بلینی و جورجونه به اختصار معرفی می شود.

     رنسانس شمالی به عنوان فصل بعدی این مجموعه با معرفی ون آیک، مبدع نقاشی رنگ و روغن به مسأله طبیعت گرایی در نقاشی های او و پس از آن موضوعات مذهبی ون در ویدن، ون در گوس و گرونه والد برای نقاشی آغاز می شود و سپس دقت در بازنمایی توسط دورر و همچنین ورود منظره و طبیعت به عنوان موضوعی مستقل در نقاشی توسط کراناخ پدر و آلتدورفر پرداخته می شود. به آثار خیالی و وهم آلود بوش نگاهی اجمالی شده و ترسیم پرتره های درباری توسط هولباین پسر و هیلیارد موضوع بعدی خواهد بود. در پایان به کارهای روستا محور پیتر بروگل پدر اشاره می گردد.

     عصر باروک و هنر تجملی و تزئینی آن در این جا با فرم های آزاد و بیانگر تیسین آغاز و در ادامه با آثاری نمایشی تینتورتو و ورونزه ادامه یافته و به فرم های کشیده پارمیجانینو و ال گرکو می رسد. پس از آن تأثیر نور در آثار کاراواجو و جنتیلسکی بررسی شده و به پیکرهای برهنه روبنس توجه می شود. سبک نئوکلاسیسیسم فرانسوی و دو نماینده آن به نام های پوسن و لورن موضوع بعدی بوده و سپس درباره توجه به خصوصیت در آثار ون دایک، هالس و آنگویی سولا و همچنین اهمیت موضوع و احساسات انسانی در کارهای ولاسکز توضیحاتی ارائه می شود. رامبرانت نقاش هلندی و پرتره های شخصی او نیز از قلم نیفتاده و با گذری اجمالی از آثار طبیعت بی جان هنرمندانی چون پیترز، کلاس هیدا، رویش، کوتان و سورباران و در ادامه تصاویر مناظر هلندی ون گوین، کاپ، ون رویزدال و هوبما در پایان تصاویر خانگی ورمیر و دهوخ موضوع بحث خواهند بود.

     عصر شکوه و تجملات پرزرق و برق که در هنر اروپا با نام روکوکو پیوند خورده به عنوان فصل پنجم، با معرفی آنتوان واتو آغازگر روکوکو در فرانسه آغاز شده و پس از او به معرفی بوشه و فراگونار و آثار تزئینی و تجملی آن دو پرداخته می شود. نقاشی های باشکوه تیه پولو و ساختمان ها و آبراهه های ونیزی کانالتو موضوع بعدی است و پس از آن آثار طنز هوگارت و نقاشی های طبیعت بی جان شاردن ارزیابی می شود و پس از نقاشی های استابز، لندسیر و بونر که اغلب بر روی موضوعات حیوانی تمرکز داشت در انتها به معرفی رینولدز، گینزبورو و کافمن و سبک آکادمیک ایشان پرداخته می شود.

     فصل انقلاب ها نظر به دوران پرشور انقلاب ها در اروپا به هنر توجه کرده و بحث خود را با معرفی فرانسیسکو گویا آغاز می کند و در ادامه به ژاک لویی داوید نقاش نئوکلاسیسیست بزرگ فرانسوی و پس از آن آثار رمانتیسیستی خیالی بلیک، فیوزلی و پالمر می پردازد. نور و فضا در آثار ترنر، طبیعت گرایی کنستابل و همچنین مناظر گیرا و ترسناک فریدریش مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از آن دو هنرمند ژاپنی به نام های هوکوسای و هیروشیگه معرفی می شوند. موضوع بعدی آثار پرتره و پیکرهای برهنه انگر و ویژه لوبران است و در ادامه درباره دولاکروا و ژریکو با آثار تاریخی و نمایشی خود و بعد از آن توجه به طبیعت در نقاشی های کورو و بودن بحث می شود. نو واقع گرایی کوربه و میله موضوع بعدی بوده و فصل حاضر با معرفی پیش رافائل گرایی و آثار روزتی، میلی، هانت و براون به پایان می رسد.

     امپرسیونیسم و پسا امپرسیونیسم دو سبک متعاقب بودند که در قالب یک فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اولین هنرمندی که در این حوزه معرفی می شود ادوارد مانه فرانسوی بود و پس از آن به نقش نور در کارهای مونه و در ادامه نقاشی های رنوار و دگا پرداخته می شود. موضوعات زنانه هنرمندان زنی چون کست و موریزو بررسی شده و درباره نقش رنگ در نقاشی های پیسارو، سیسله و سورا اطلاعاتی ارائه می شود. توجه به سایه رنگ های ظریف ویسلر و گوئن جان و همچنین آثار واقع گرایانه هومر و ایکنز موضوع بعد بوده و پس از آن نگرش خاص ون گوگ و بدوی گرایی گوگن مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه تولوز لوترک و سیکرت و ترکیب بندی های خارج از مرکز آن ها معرفی می شود و با گذر از وحشت موجود در آثار مونش بر روی کارهای شهوانی کلیمت و شیله و در پایان نقاشی های بونار و ویار از صحنه های داخلی تمرکز می شود.

     فصل شکستن مرزها، هنر مدرن را با معرفی سزان آغاز می کند و سپس به آثار فووها از جمله درن، دو ولامینک، دوفی و روئو و در ادامه، نقاشی های ماتیس می پردازد. آن گاه حول محور اکسپرسیونیسم آلمانی نولده و مودرزوهن بکر و سپس سبک کوبیسم پیکاسو، براک، گریس، لژه و آثار مودیلیانی تمرکز خواهد شد. درباره اورفیسم و آثار دلونه، شاگال و سوتین توضیح داده شده و متعاقب آن نوبت به معرفی فوتوریسم بوچونی، کارا، بالا و سورینی می رسد و همچنین درباره مارک، ماکه، کلی و کاندینسکی از گروه سوار آبی توضیح داده می شود. نئو پلاستیسیسم موندریان و سوپرماتیستم مالویچ و هنرمندان روس از قبیل پاپووا و لیسیتسکی بررسی شده و به آثار واقع گرایانه جادویی روسو خواهیم رسید. دکیریکو و موراندی ماوراء الطبیعه گرا و به دنبال آن فرا واقع گرایانی مانند دالی، ارنست، میرو و ماگریت معرفی شده و در بخش بعد بر عینیت گرایی جدید و دادائیسم گروس، دیکس و بکمن تمرکز می گردد. مورد بعدی آثار آمریکایی وود، وایث، هاپر و اوکیف بوده و سپس درباره کالو توضیح داده می شود. نویسنده در پایان این فصل به نقاشان سنت آیوز یعنی نیکلسون، والیس، فراست، هیلتون و هرون اشاره خواهد کرد.

     فصل پایانی به نقاشی در زمان حاضر توجه داشته و بحث را با معرفی پالاک، دکونینگ و گورکی و آثار اکسپرسیونیستی انتزاعی ایشان آغاز می کند و پس از آن آثار نقاشان میدان رنگ از قبیل موزرول، نیومن و روتکو و سپس مینیمالیست هایی چون فونتانا، استلا، رایمن و کلن را بررسی می کند. در ادامه پاپ آرت آمریکایی و هنرمندان شاخصی چون جانز، راشنبرگ، لیختنشتاین و وارهول و به موازات آن در بخش بعدی، پاپ آرت بریتانیایی و هنرمندانی چون همیلتون، بلیک، جونز، کاولفیلد، بوتی و هاکنی معرفی می شوند. هنر بصری یا آپ آرت موضوع بعدی بوده که با افرادی چون آلبرس، رایلی و وازارلی شناخته می شود. نئو اکسپرسیونیسم باسلیتز، کیفر، چیا، کلمنته، اشنیبل و گاستون به طور مختصر ارزیابی شده و سنت نقاشی های پیکروار انگلیسی هنرمندانی از قبیل بیکن، فروید و سویل مورد توجه قرار می گیرد. در ادامه بر روی آثار پیکروار و روایی اسپنسر، هاوسون، کمبل، بلنی، رگو، هاجکین، واین، جاف و دویگ تمرکز شده و در بخش بعدی به مجموعه ای از نقاشان پسا مدرن مانند پولک، ریشتر، کیپن برگر و ساسنل پرداخته می شود. معرفی دوما و تایمانس و آثار آن دو پایان بخش این فصل خواهد بود. در انتهای این اثر تاریخچه ای از تکنیک های نقاشی توسط لیبی انسون ارائه می شود.

     ویژگی این کتاب برخورداری از حالت دائره المعارفی و در برگرفتن طیف گسترده ای از نقاشان و سبک ها و معرفی مختصر و مفید آن ها می باشد. در واقع علاقه مندان به نقاشی با مطالعه اطلاعات اولیه ارائه شده درباره زندگی و کار بیش از دویست نقاش که بخش قابل توجهی از این افراد نقاشان زن هستند قادر به شناختن آن دسته از هنرمندانی خواهند شد که آشنایی با آن ها از هر علاقه مند به نقاشی انتظار می رود. ناگفته نماند نسخه انگلیسی این کتاب [بخش نقاشی طبیعت بی جان در فصل باروک] به عنوان منبع چند سوال زبان تخصصی گروه پژوهش هنر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 استفاده شد و این خود گواه دیگری بر اهمیت اثر حاضر می باشد.

     مترجم به منظور اشراف بیشتر مخاطب نسبت به افراد معرفی شده نام این نقاشان را به ابتدای عنوان اصلی هر بخش در فهرست مطالب اضافه کرد. علامت سوال در میان و یا پس از اعداد نیز مبین تقریبی بودن زمان وقوع حادثه یا خلق اثر هنری مذکور می باشد.

     ترجمه نام سبک ها از انگلیسی به فارسی بوده که در این زمینه نیز تاکنون روش واحدی اتخاذ نشده و اغلب هر مترجم بنا به سلیقه خود اقدام به این کار می کند. در اثر حاضر، سبک های هنری امپرسیونیسم و مینیمالیسم علی رغم برخورداری از دو معادل دریافت گرایی  و کمینه گرایی به دلیل عدم جا افتادن این واژه ها حالت اصلی خود را حفظ خواهند کرد. اما در زمینه سبک های رئالیسم، پوینتیلیسم، سوررئالیسم، پریمیتیویسم، سمبلیسم، کانستراکتیویسم، نئو آبژکتیویسم و کانسپچوئل آرت به ترتیب از برگردان های واقع گرایی، نقاشی نقطه ای، فرا واقع گرایی، بدوی گرایی، نمادگرایی، ساخت گرایی، عینیت گرایی جدید و هنر مفهومی استفاده می شود. ساختار کلی جملات به دلیل پیروی مترجم از روش ترجمه اصالت متن، تغییر خاصی نکرده و اضافات و حذفیات به کمترین حد ممکن اتفاق افتاد تا مخاطب با برگردانی تا حد امکان قابل اعتماد روبرو باشد.

     مترجم که به دلیل کاستی های حاکم بر شیوه جیره ای جذب دانشجوی هنر و ظرفیت های محدود در نظام آموزشی از تحصیل در این حوزه محروم و مجبور به سیری اگرچه پربار در عرصه آکادمیک سیاست شد مایل است در پایان این پیشگفتار به نسبت طولانی ترجمه اثر حاضر را به عنوان نشانی از علاقه وافر خود به تمام علاقه مندان به هنر و مخاطبان محروم از تحصیل در هنرهای زیبا به ویژه افرادی تقدیم کند که دیر زمانیست در بسیاری از حوزه های هنری به آثار و اطلاعات تعدیل نشده به صورت رضایت بخش دسترسی ندارند. امید آن می رود اثر پیش رو قادر به جلب رضایت خواننده محترم و افزایش دانسته های وی در رابطه با تاریخ هنر نقاشی و زندگی نقاشان برجسته باشد.

 


تصاویری از داخل کتاب

      

     

      

 


تصویر جلد کتاب اصلی

 


اطلاعات بیشتر


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات