اخبار

 
(1393/06) انتشار مقاله «علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل (با تأکید بر دهه 1380)»، اثر مشترک جناب آقای دکتر سعید میرترابی و من در فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی.


 

کتاب در دست ترجمه

 
پیکرتراشی در زمان حاضر
     این کتاب در 230 صفحه توسط آنا موشینسکا نوشته شده و در سال 2013 م. توسط انتشارات تیمز اند هادسون منتشر گردیده است. موضوع آن، پیکرتراشی در زمان حاضر بوده و بر اساس مضامین مهم غالب بر بخش اعظم آثار پیکرتراشانه و چیدمان های ارائه شده در سه دهه اخیر در سراسر جهان، به ارائه تحلیلی از جدیدترین روندهای حاکم بر این رشته می پردازد. نویسنده با نگاهی دقیق سعی دارد تا خواننده را با عمده حرکت ها و آثار خلق شده مهم در این زمینه هنری آشنا ساخته و دیدگاه های مختلف درباره این رشته را گرد هم آورد.


 

جدیدترین کتاب تألیف شده

 


جنبش اشغال در ایالات متحده: خاستگاه، ظهور، مطالبات و دستاوردها

     اثر حاضر در 125 صفحه در راستای معرفی و تحلیل جنبش اشغال در ایالات متحده آمریکا اقدام کرده و پس از بررسی سابقه مطالعاتی در این زمینه در قالب کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها، به تاریخچه جنبش اشغال از تونس و لیبی گرفته تا آمریکا می پردازد. در ادامه به شکل گیری جنبش اشغال در آمریکا توجه شده و مطالبات آن معرفی می شود. دستاوردهای جنبش اشغال مورد اشاره قرار گرفته و به نحوه برخورد پلیس با آن پرداخته می شود. همچنین در زمینه شاخص های اقتصادی در ایالات متحده اطلاعات آماری ارائه شده و ضمن ارائه تصاویر و عکس هایی از جنبش چه در آمریکا و چه در نقاط دیگر جهان، به ابعاد هنری به ویژه پوسترهای جنبش اشغال در ایالات متحده توجه خواهد شد. 

جدیدترین کتاب ترجمه شده

 روسیه و دریای خزر: قدرت نمایی یا رقابت برای نفوذ؟

     این اثر که ترجمه آن در 87 صفحه به پایان رسید توسط تریسی ژرمن به نگارش درآمده و در آگوست سال 2014 م. توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و انتشارات دانشکده جنگ ایالات متحده منتشر گردید. در ابتدا به دریای خزر و اهمیت آن پرداخته شده و این امر از حیث منابع خزر، ذخایر نفت و گاز، خطوط لوله، و همکاری برای خاویار بررسی می شود. سپس به وضعیت حقوقی نامشخص خزر اشاره شده و به دنبال آن مباحثی در زمینه خزر و امنیت روسیه مطرح می شود. به ناوتیپ خزر و همچنین سایر نیروهای دریایی و توانایی های آن در کشورهای ساحلی خزر توجه می شود و در انتها بحث با نتیجه گیری به پایان می رسد. 

کتاب های در دست چاپ

 کتاب «بزرگ ترین هنرمندان، آثار و پیشرفت های هنری قرن بیستم» توسط انتشارات مرکب سپید منتشر خواهد شد.

کتاب «از نگاه ون گوگ: گزیده طراحی ها و نقاشی های استاد بزرگ» توسط انتشارات بیهق کتاب منتشر خواهد شد.
      

کتاب «کاوش در هنر» و همچنین کتاب «تبلیغات سیاسی و مجاب سازی افکار عمومی در اتحاد شوروی» پس از تغییر عنوان به «هنر و القاء ایدئولوژی: تبلیغات سیاسی در شوروی» توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روسی: از اواخر دوران شوروی تا زمان حاضر» توسط اداره نشر وزارت امور خارجه منتشر خواهد شد.


 

کتاب های منتشر شده

                     

کتاب های «زیبایی و هنر» و «هنر مشروح» در بهار سال 1393 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شدند.               

کتاب های «تاریخ مختصر معماری انگلستان» و «لئوناردو داوینچی؛ همه چیزدان» در بهار سال 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شدند.


               

کتاب های 
«راهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو» و «مرکاوا» در بهار سال 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شدند.


 

سخنرانی

 


     طبق توافق صورت پذیرفته میان مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، در روز دوشنه مورخه 6 آبان 1392 به مدت 2 ساعت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مراسم سخنرانی ای درباره تبلیغات در اتحاد شوروی برگزار شد که با همکاری مسئولان این دو مؤسسه همراه بود. در این نشست که از نمایش عکس های متعددی در این زمینه بهره می برد، به ارائه توضیحاتی درباره جوانب مختلف تبلیغات سیاسی در شوروی از مضامین مختلف آن گرفته تا بررسی های موردی در حوزه های پوستر، سینما و ادبیات پرداختم.


 

مصاحبه و گزارش

 


(1394/02/26) مصاحبه با دوهفته نامه مهر، متعلق به انتشارات سوره مهر:


(1393/10/27) معرفی کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران»:بررسی جنبه های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سالهای 90-1370:

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران


     کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران» به قلم سعید خاوری نژاد و با مقدمه دکتر سعید میرترابی در ۲۷۹ صفحه نوشته شده و توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

     کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران» در چهار بخش که هر بخش مشتمل بر چند فصل است تنظیم شده و با نتیجه گیری هفت صفحه ای پایان می یابد. کتاب ساختاری پایان نامه ای دارد ومی توان آنرا «تحقیق گستری» خواند.

     بخش اول کتاب به طرح مسئله و فرضیه پژوهش، بخش دوم به پیشینه مطالعاتی و مبانی نظری، بخش سوم به سیر تاریخی مهاجرت نخبگان در جهان و ایران و بخش چهارم به عوامل مهاجرت نخبگان در ایران از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته است.

در مقدمه کتاب آمده است:

     «مهاجرت به معنای حرکت از مبدا دفع کننده به مقصد جذب کننده است. بنابراین پدیده مهاجرت هم در عوامل و زمینه های داخلی یک کشور و هم در عوامل و زمینه های بیرونی خارج از کشور ریشه دارد. امروزه عموم کشورهای در حال توسعه با شدت و ضعف متفاوت با معضل فرار مغزهای خود روبرو هستند. آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه شده در خصوص وسعت و دامنه پدیده فرار مغزها در ایران گویای این واقعیت است که امروزه جریان خروج نیروی انسانی متخصص و برخوردار از سرمایه انسانی بالا و بسیار کارآمدی همچون اساتید دانشگاه ها، پزشکان، پژوهشگران، مهندسان و غیره، به صورت یک معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور درآمده و بیم و نگرانی های زیادی را در کشور برانگیخته است. البته پدیده فرار مغزها معضلی چند ده ساله به ویژه در کشورهای در حال توسعه است اما امروز بیم آن می رود که به واسطه گسترش روندهای جهانی شدن و بهبود وسایل ارتباط جمعی و سهولت سفر، به شکل نگران کننده تری کشورهای آسیب پذیر را تهدید کند. در واقع روندهای جهانی شدن در دنیای امروز، به شکلی آشکار تفاوت های شرایط کار، زندگی و امکانات شغلی در یک کشور پیشرفته را با یک کشور در حال توسعه به نمایش می گذارند و با این کار، نیروهای دافعه و جاذبه موثر بر مهاجرت این افراد را تشدید می کنند.»

     فارغ از این کلیات بخش چهارم کتاب در تشریح علل و عوامل خروج نخبگان از کشور با جزئیات و در چهار فصل مباحث اقتصادی دفع کننده نخبگان کشور را آورده است. بحث بیکاری در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصل کرده، حداقل دستمزدها، نسبت حداقل دستمزد اسمی به حداقل دستمزد واقعی، نسبت رشد حداقل دستمزدها به نرخ رشد تورم، نسبت رشد حداقل دستمزدها به نرخ رشد درآمد ملی، نسبت حداقل دستمزد به هزینه های دهک های درآمدی، حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه، سطح رفاه در ایران و مباحثی از این دست در تشریح چرایی جذابیت خروج از کشور آمده است.

     البته انگیزه های مهاجرت فقط در امور مالی و رفاهی خلاصه نشده و نویسنده انعطاف ناپذیری نظام آموزشی کشور، ضعف مدیریت علمی، ضعف ارتباطات و تبادل علمی و سایر مشکلات جامعه علمی کشور را در زمزه عوامل دفع کننده آورده است.

     این کتاب در حوزه علوم اجتماعی کتاب مفیدی است و نویسنده در ارزیابی اثر خود آورده است. نظر به اینکه نگارش کتاب مستلزم استنادات مکرر به پژوهش های دیگر بوده است، باید گفت نقش نویسنده در جایی پررنگ می شود که در راستای اثبات فرضیه مورد نظر خود، به ارائه نوع خاصی از چینش و ترکیب یافته های دیگران و انتقال آنها به مخاطب می پردازد. به عبارت دیگر این اثر بیشتر حاصل یک سازماندهی هدفمند است.
اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران
* بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال‌های 90 ـ 1370
* تاثیر اقتصاد دولتی، بیکاری و دستمزد تحصیلکردگان بر مهاجرت 
* نقش ساخت‌های اجتماعی و سیاسی در تشویق مهاجرت نخبگان
     با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان کشور، مهاجرت چشمگیر نخبگان علمی از ایران به‌صورت مساله ‏ای نگران‌کننده درآمده و روشن است که روند توسعه دانش و فناوری در کشورمان از آثار مخرب این پدیده ناگوار بی‏ نصیب نمانده است. مهاجرت به معنای حرکت از مبدأ دفع‌کننده به مقصد جذب‌کننده است؛ بنابراین پدیده مهاجرت نخبگان هم در عوامل و زمینه‌های داخلی یک کشور ریشه دارد و هم در عوامل و زمینه‌های بیرونی خارج از کشور. امروزه عموم کشورهای در حال توسعه با شدت و ضعف متفاوت با معضل فرار مغزهای خود روبه‌رو هستند. آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه ‏شده درخصوص وسعت و دامنه پدیده‌ فرار مغزها در ایران گویای این واقعیت است که امروزه جریان خروج نیروی انسانی متخصص و برخوردار از سرمایه انسانی بالا و بسیار کارآمدی همچون استادان دانشگاه‌ها، پزشکان، پژوهشگران، مهندسان‌ و...، به‌صورت یک معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور درآمده و بیم‌ها و نگرانی‌های‌ زیادی را در کشور برانگیخته است. البته پدیده فرار مغزها معضلی چند ده ساله به‏ ویژه در کشورهای در حال توسعه است، اما امروز بیم آن می‌رود که به‌واسطه گسترش روندهای جهانی‌شدن و بهبود وسایل ارتباط جمعی و سهولت سفر، به شکل نگران‌کننده‌تری کشورهای آسیب‌پذیر را تهدید کند. در واقع روندهای جهانی‌شدن در دنیای امروز، به‌شکلی آشکار تفاوت‌های شرایط کار، زندگی و امکانات شغلی در یک کشور پیشرفته را با یک کشور در حال توسعه به‌نمایش می‌گذارند و با این کار، نیروهای دافعه و جاذبه موثر بر مهاجرت این افراد را تشدید می‌کنند.
(1393/02/16) 
مصاحبه با دوهفته نامه مهر
، متعلق به انتشارات سوره مهر:


(1391/11/16) گزارش انتشارات سوره مهر از دو کتاب «زیبایی و هنر» و «هنر مشروح»
(1392/10/15) مصاحبه با روزنامه همشهری گیلان: 

نمونه آثار

 


(1393/03/22) نقاشی از عروس دیده نشده برای هنری هشتم (از کتاب کاوش در هنر، لوری اشنایدر آدامز)

 

مطالب مفید

 


(1392/11/30) راهنمای نگارش پایان نامه برای رشته های علوم اجتماعی (به نقل از پایگاه علمی ـ پژوهشی پارس‌ مدیر)

(1392/11/30) راهنمای نوشتن فهرست منابع به روش APA (به نقل از پایگاه علمی ـ پژوهشی پارس‌ مدیر)

(1392/11/4) آزمون آنلاین تعیین سطح برای مطالعه کتاب داستان های انتشارات دانشگاه آکسفورد (6 سطح، هر سطح 2 آزمون، ملاک قبولی در هر سطح، کسب 80 درصد امتیاز)

(1392/10/5) استخراج چکیده از مقاله علمی ـ پژوهشی

(1392/5/12)
 نگارش رزومه فارسی

(1392/5/12) راهنمای مختصر نگارش CV دانشگاهی به انگلیسی